Zefektivnění a zkvalitnění provozu na východě Slovenska: KOŠICKÁ A PREŠOVSKÁ BIOCHEMIE SYNLABU MÁ SPOLEČNOU ŠÉFKU

Laboratoře SYNLABu v Košicích a Prešově zůstávají samostatné, jejich biochemické sekce ale mají společnou šéfku – RNDr. Beátu Uličnou. V Košicích, kde působí od roku 2013, má na starost klinickou biochemii, v Prešově vede celou laboratoř. Cílem je zlepšení efektivity i kvality pro firmu a současně pro všechny klienty a zákazníky, vysvětluje v rozhovoru pro Synlabianer Beáta Uličná.

RNDr. Beáta Uličná
1997 –dokončení studia přírodních věd
na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (obor biochemie)
2000 – doktorát z bunkovej a molekulárnej biologie
2010 –specializovaná zkouška v oboru klinickej biochemie
2017 – specializovaná zkouška v oboru zdravotnický management a financování

Jak teď laboratoře v Košicích a v Prešově fungují?

V Košiciach je vedúcou celého laboratória pani doktorka Šályová, ktorá zastrešuje aj sekciu mikrobiológie, ja som vedúca sekcie biochémie. V prešovskom laboratóriu je iba biochemická sekcia. V rámci SYNLABu mám teraz pozíciu vedúcej sekcie klinickej biochémie Košice a Prešov.

CO NOVÝ SYSTÉM PŘINESE?

Jaké by měly být přínosy toho, že mají obě biochemické laboratoře jednotné vedení?
Sme iba na začiatku tejto zmeny, ale verím, že prínosy pocítia klienti košického aj prešovského laboratória. Aj doteraz bola medzi laboratóriami intenzívna komunikácia, niektoré vzorky sme si preposielali, ale cieľom je zjednotiť riadenie jednotlivých procesov v laboratóriu a prepojiť všetky možnosti, ktoré obe laboratória ponúkajú. V Košiciach je moderná mikrobiológia aj biochémia, v Prešove je rovnako moderná klinická biochémia s rozsiahlejšou ponukou vyšetrení a navyše beží v 24hodinovej prevádzke. V Prešove máme výbornú spoluprácu s mnohými oddeleniami nemocnice, ktorú chceme naďalej vylepšovať. Inými slovami – radi by sme využili multiplikačný efekt oboch laboratórií.

Úspěch propojení laboratoří z velké části závisí na vás. Budete teď mít místo jednoho pracoviště na starost dvě laboratoře. Je to určitě velká výzva – jak po prvních měsících hodnotíte výsledky?

V Prešove som zodpovednosť za celé laboratórium prevzala 1. 12. 2022, takže je to ešte len
štvrtý mesiac. Hovoriť o výsledkoch je ešte priskoro, aj keď niektoré zmeny v rámci zjednotenia a optimalizácie prevádzky laboratória už prebehli, mnoho plánov na vylepšenie a skvalitnenie laboratórnej diagnostiky je ešte v procese prípravy.

Pro klienty by to měl být přínos, pro vás ale mnohem více práce. Předpokládám, že hlavně v těch prvních měsících jste toho měla nad hlavu.

Áno, niekedy sú dni keď musím byť v jeden deň aj v Košiciach aj v Prešove – práve dnes je taký deň – ráno som bola v Košiciach a pred chvíľou som prišla do Prešova na pracovné stretnutie s lekármi. Presun medzi prevádzkami nie je až taký problematický, nie je to veľká vzdialenosť. Počas cesty po diaľnici si aj trocha oddýchnem, vyčistím hlavu, porozmýšľam... Od decembra sa mi už teraz podarilo tento hektický režim upraviť a stanoviť si dni, pre prevádzku Košice a Prešov, aby bolo známe kde a kedy budem k dispozícii. Určite je teraz potrebné viac času venovať laboratóriu v Prešove, keďže je to pre mňa nová prevádzka.

ZAČÁTKY V PREŠOVĚ

Start v Prešově proběhl zdá se úspěšně. Jak na něj vzpomínáte?

V prvých týždňoch som sa osobne predstavila našim kľúčovým klientom a spolupracujúcim oddeleniam hlavne tu v nemocnici s ubezpečením, že spolupráca bude fungovať aj naďalej a že s nimi budem veľmi rada pokračovať v osobnej komunikácii. Lekárov som uistila, aby sa neobávali zásadných zmien. Ak ku nejakým zmenám dôjde, tak určite s cieľom spoluprácu ešte viac vylepšiť.

Jaké jste měla z těch schůzek pocity? Přece jen, vstupovala jste na neprobádanou půdu...

Prvé pocity zo stretnutí v nemocnici boli veľmi dobré. Riaditeľ nemocnice aj lekári boli
ústretoví, prijali ma, vypočuli a pokračujeme vo spolupráci naďalej.

Už jste navštívila i nějaké další zákazníky mimo nemocnici?

Stretnutia v nemocnici sme absolvovali v decembri a v januári sme pokračovali v stretnutiach u našich významných klientov, kde som sa bola tiež osobne predstaviť a už sme s niektorými dohodli aj drobné vylepšenia, ktoré nám vzájomne zjednodušia a urýchlia spoluprácu. Začali sme intenzívnejšie ponúkať elektronické žiadanky, aby sme využili naše moderné technológie. Je to jednoduchšie pre ambulancie aj pre laborantky pri prijímaní biologického materiálu.

V Košicích razíte heslo, že za každou zkumavkou musí zaměstnanci vidět člověka. Přenesete ho i do Prešova?

To je pravda, lekári si u nás cenia osobný prístup. Veľkým prínosom pre lekárov je hlavne
naša ochota s nimi komunikovať. Výsledky z dotazníka spokojnosti jednoznačne ukázali,
že je to našou konkurenčnou výhodou. Je radosť čítať názory lekárov, že personál laboratória je ochotný zavolať, poradiť, trpezlivo vysvetliť a usmerniť. Na interných
poradách sa snažím prízvukovať, aj keď dievčatá to už majú v sebe, že za každou skúmavkou musíme vidieť človeka. Nie je to žiadna fráza, je to naozaj tak. Laboranti sú
s touto myšlienkou zžití rovnako v Prešove ako aj v Košiciach a určite aj v celom SYNLABe.

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

Jak probíhalo seznámení s provozem?

Laboratórium v Prešove má svoje špecifiká – nepretržitá prevádzka, je tu viac analyzátorov
a širšie portfólio vyšetrení. Lepšie sa zorientovať v odlišných vyšetreniach a novej prístrojovej technike mi spoľahlivo a ochotne pomáha Marta Bosáková – hlavný laboratórny diagnostik. Samozrejme to pre mňa nie sú neznáme vyšetrenia a technológie, akurát v praxi som s nimi v Košiciach do styku neprišla.

Novinkou je pro vás také nepřetržitý provoz. Už jste si zkusila noční směnu?
Nočnú smenu priamo v laboratóriu nie, skôr je to taká nočná alebo večerná služba doma pri počítači. Keďže môžeme využívať technológie a máme zriadené prístupy na diaľku, je to
pohodlnejšie. A keď je nejaký problém, riešime ho okamžite telefonicky s laboratóriom alebo so servisným technikom.

A co zaměstnanci v Prešově? Už jste si na sebe zvykli?

Na základe doterajšej činorodej a príjemnej pracovnej atmosféry, ako aj osobných rozhovorov, si dovolím tvrdiť, že sme sa zžili dobre. Veľmi mi na začiatku pomohla pri
oboznamovaní sa s chodom a organizáciou celého laboratória Bernardína Drabiščáková      - vrchná laborantka, ktorá to má v Prešove personálne a organizačne pod palcom a je mi
vždy k dispozícii, ak je potrebné niečo vyriešiť, zorganizovať, vybaviť...
Pre zamestnancov nie som celkom neznáma, evidovali sme sa aj na firemných akciách a zamestnaneckých dňoch, čiže sme sa stretávali skôr v takej uvoľnenejšej atmosfére, nie priamo v pracovnom procese. Pri nástupe som sa postupne zoznámila so všetkými zamestnancami. Je to 24 žien a jeden muž, takže môj kolektív sa rozšíril o 25 dievčat a jediného chlapa (směje se). Najskôr sme mali s personálom úvodne rozhovory, aby som sa s každým osobne spoznala, zapamätala si mená, kto čo robí, kto je za čo zodpovedný. Som veľmi rada, že sú tu ľudia, na ktorých sa môžem s dôverou kedykoľvek obrátiť a spoľahnúť sa na nich. Naozaj je tu pohodová a prajná tímová pracovná atmosféra vďaka celému ochotnému pracovnému kolektívu.

Jak jste si v Prešově zvykla vy osobně?
Laboratoř je součástí nemocničního areálu, v krásném parku a zároveň nedaleko od centra města. To musí být velká změna oproti košickému pracovišti, které je v průmyslové zóně
na periférii.

Krásna príroda v rozľahlom areáli nemocnice, kde sa laboratórium nachádza, mi vyhovuje.
Ale keď prídem do laboratória, práce je stále dosť a momentálne nie je veľmi priestor ísť
ani na obed mimo laboratórium, no vďaka krásnemu prostrediu prídem aspoň na chvíľu
na iné myšlienky – z okna vidím zeleň, krásne ihličnaté stromy. Oproti industriálnemu prostrediu v Košiciach to pôsobí relaxačne, je to príjemná zmena.

Nejnáročnější chvíle máte snad za sebou. Co vás čeká teď?

Teraz žijeme prípravou seminárov pre lekárov. Počas celej pandémie a v minulom roku sme seminár nemali, mali sme trojročnú pauzu. Už sme oslovili lekárov a podarilo sa nám vyskladať zaujímavý odborný program. Dúfam, že po dlhom čase voľna, čo sa seminárov týka, bude účasť početná a že naši klienti uvítajú možnosť stretnúť sa aj osobne, nielen na online webinároch.

CHYSTAJÍ SE SEMINÁŘE

Můžete prozradit, kdy se semináře uskuteční?

V Košiciach 17. 5. a v Prešove 24. 5. Zvolili sme jarný čas, keď sa všetko prebúdza, aby sme všetkých navnadili na stretnutie po dlhom čase pandémie. Verím, že sa nám to podarí, lekári budú spokojní a uvítajú možnosť osobných stretnutí a rozhovorov. Okrem prednášok sme pre nich pripravili zaujímavé informácie a novinky v našich laboratóriách aj všeobecne v diagnostike.

Volný čas je třeba využít

Relax je pre človeka veľmi dôležitý. Aj keď mám cez týždeň oveľa menej času, víkendy sa snažím využiť na oddych.
Najviac si oddýchnem a dobíjam energiu v prírode, v zime hlavne na lyžovačke a v lete na slniečku pri mori. Som bývalá folkloristka a voľný čas
rada trávim aj pri ľudovej hudbe. Dcéra taktiež pôsobí v profesionálnom košickom folklórnom súbore Železiar, je známy aj po celom Slovensku a v zahraničí. Venuje sa aj modernému spevu. Už je samostatná a nemusím ju sprevádzať na každé vystúpenie, ale vždy sa rada idem pozrieť, keď tancuje – folklór mi prirástol k srdcu na celý život.

Když byste měla na závěr nový systém i vaši novou úlohu zhodnotit – byl to krok správným směrem?

Ponuka mať na starosti klinickú biochémiu aj v Prešove, prišla dosť rýchlo. Bola to pre
mňa výzva a zároveň zodpovednosť, aby som pokračovala v tom, čo tu už dlhé roky dobre funguje. Prešovské laboratórium má pomerne široké pole pôsobnosti, ponúka veľa
špeciálnych vyšetrení, takže pre mňa je to záväzok, aby bolo zachované dobré meno laboratória a aby sa neustále zlepšovala kvalita a rozsah poskytovaných služieb. Ak budú klienti nejakú zmenu vnímať, tak verím, že iba pozitívnu.

Laboratoř v Prešove

Okrem rutinnej biochémie, ktorá je základom laboratória, sú v Prešove vykonávané vyšetrenia aj z oblasti hematalógie, sérológie, základnej toxikológie, veterinárne
vyšetrenia a špeciálne ručné metodiky.0

V rámci prešovskej nemocnice spolupracuje laboratórium s hematologicko-onkologickým oddelením, s infekčným a s dvoma dialyzačnými jednotkami, ale aj s očným oddelením, geriatriou a s oddelením poskytujúcim pracovnú zdravotnú službu. Laboratórium tiež spracováva výsledky pre nemocničnú psychiatriu a ortopédiu.

Redakce

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •