Trumfy nové bratislavské laboratoře

Společnost SYNLAB otevřela v polovině února novou laboratoř v B ratislavě. Její součástí je i úsek toxikologie, který je v provozu nonstop a mimo jiné je jako jediný na Slovensku schopný odhalit opioidní peptidy u dětí s autismem. O tom i dalších službách, které bratislavská klinická toxikologie nabízí, hovoří laboratorní diagnostik Ing. Jana Stachová.

Jaká vyšetření v rámci toxikologického oddělení v bratislavské laboratoři poskytujete?
Na našem oddělení provádíme vyšetření moči, krve nebo obsahu žaludku. Z moči a obsahu žaludku jsme schopni zjistit například přítomnost léků, drog, organofosfátů, kumarinů a jiných neznámých látek. Z rozboru krve dokážeme kvantitativně stanovit hladinu paracetamolu, etylenglykolu, některých antiepileptik (např. lamotrigin, levetiracetam), thiopentalu a jiných léků, jako digoxin nebo teofylin. Ze všech tří typů vzorků pak lze detekovat přítomnost těkavých látek, jako jsou ředidla, rozpouštědla, ale i etanol a metanol. Seznam nabízených vyšetření je ale velmi široký. Průběžně ho navíc doplňujeme, aby odrážel změny v praxi a technologický vývoj, který jde neustále kupředu. Kompletní
portfolio vám poskytnu raději zvlášť, ať vás hned v úvodu neunavím…

Jak je to s vykazováním na pojišťovnu?
Jsou všechna nabízená vyšetření hrazená?
Ano, všechna naše vyšetření jsou hrazená zdravotními pojišťovnami. Je ale možné si o ně zažádat v rámci samoplátcovského programu. Cena jednotlivých vyšetření je uvedena na webu (www.synlab.sk/pre-pacientov/cenniky).

V jakých případech je vhodné toxikologická vyšetření indikovat?
Vyšetření provádíme nejčastěji při akutních intoxikacích a podezřeních na požití drog. Zároveň jsou ale vhodná i pro běžnou kontrolu abstinence při léčbě závislostí nebo
při terapiích. Testujeme v obou režimech, statimově i rutinně.

Jsou v tomto ohledu nějaká speciální pravidla pro preanalytiku?
Preanalytika každého typu vzorku má svá vlastní pravidla. Konkrétní postup při vykonávání odběrů vzorků je možné nalézt v laboratorní příručce toxikologie na webových stránkách SYNLABu (www.synlab.sk/lab/bratislava).

V čem vaše toxikologická laboratoř vyniká?
Jako jedna z mála toxikologických laboratoří jsme v provozu nonstop. Na identifikaci látek ve vzorcích používáme rozličné moderní chromatografické techniky – GC, GCMS, TLC a HPLC. Jsme součástí centra PKU pro diagnostiku a léčbu fenylketonurie pro Bratislavu a západoslovenské kraje v rámci plošného neonatálního screeningu. Provádíme základní screening dědičných metabolických poruch cukrů a aminokyselin. Na západním Slovensku jsme jediné pracoviště, jež provádí toxikologická vyšetření i u život ohrožujících stavů a jako úplně jediní v celé zemi jsme schopni odhalit v moči indolyl-3-acryloylglycin, tedy
opioidní peptid u dětí s autismem.

Zmínila jste opioidní peptidy. Co to je?
Opiodní peptidy jsou produkty trávení kaseinu a glutenu. Vědci zjistili, že jsou chemicky podobné morfinům, takže jde o endogenní opioidy. Nekompletním trávením lepku vzniká gluteomorfin, nekompletním trávením mléka zase kasomorfin. Právě tyto peptidy jsou pravděpodobně zodpovědné za poškození centrálního nervového systému u autistů. Klinický stav dětí s autismem se dramaticky zlepšil po vyloučení glutenu a kaseinu z potravy. Hovoříme tu o takzvané dietě GFCF (glutein free a casein free, pozn. red.). Morfiny účinkují na centrální nervový systém tak, že se váží na opioidní receptor a následně ovlivňují nervový systém.

Je vyšetření peptidů vhodné i u jiných poruch dítěte, než jsou poruchy autistického spektra?
Ano, ve spolupráci s dětskými gastroenterology, neurology a psychiatry provádíme
vyšetření i při jiných poruchách vývoje dítěte. Pokud výsledky vyjdou pozitivně,
je pacientovi doporučena již zmiňovaná dieta GFCF. Z jakého biologického materiálu
se tato diagnostika provádí? Vyšetření provádíme z ranní moči. Vzorek 20–50ml podrobíme metodě HPLC, tedy vysoce účinné kapalinové chromatografii.

Pokud vyšetření využije samoplátce, poradíte mu, jak si naložit s výsledky?
Naše laboratoř v této oblasti poskytuje i konzultační služby pro rodiče pacientů, kterým předá výsledky a poučí je o dietě GFCF. Máme vypracovanou speciální žádanku, která obsahuje základní informace o pacientovi, diagnóze a indikovaném vyšetření. Mimo to doporučujeme pediatrům vhodné potraviny bez gliadinu v návaznosti na nové poznatky o autismu u dětí.

Seznam vyšetření toxikologického oddělení SYNLAB Bratislava

VYŠETRENIE MOČU:

1. Skríning na neznáme lieky
Metóda stanovenia: TLC (chromatografia na tenkej vrstve) a GCMS (plynová chromatografia S hmotnostnou spektrometriou) K stanoveniu je potrebných 100 ml moču.

2. Skríning na benzodiazepíny
Metóda stanovenia: TLC (chromatografia na tenkej vrstve) a GCMS (plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou) K stanoveniu je potrebných 20 ml moču.

3. Konfirmácia drog (amfetamíny/ metamfetamíny, kokaín a metabolity, opiáty a kanabinoidy –THC) v prípade pozitívneho výsledku.
Metóda stanovenia: GCMS (plynová chromatografia s hmotnostou spektrometriou) K stanoveniu je potrebných 5 ml moču pre každé stanovenie.

4. Dôkaz prítomnosti prchavých látok (acetón, etanol, metanol, benzén, chloroform, toluén, dioxán)
Metóda stanovenia: GC (plynová chromatografia) pomocou tzv. head-space techniky K stanoveniu je potrebných 20 ml moču.

5. Dôkaz etylénglykolu / metanolu (len pri metabolickej acidóze)
Metóda stanovenia: TLC (chromatografia na tenkej vrstve) K stanoveniu je potrebných 10 ml moču.

6. Skríning liekov a drog (24 rôznych testov)
Metóda stanovenia: rýchly kvalitatívny chromatografický imunologický test K stanoveniu je potrebných 5 ml moču. V prípade pozitívneho výsledku je nutná konfirmácia GCMS.

7. Semikvantitatívne stanovenie drog a benzodiazepínov
Metóda stanovenia: homogénna enzymová imunoanalýza K stanoveniu je potrebných 10 ml moču. V prípade pozitívneho výsledku je potrebná konfirmácia GCMS.

8. Dôkaz neznámej toxickej látky, organofosfátov, pesticíd, kumarínov
Metóda stanovenia: GCMS (plynová chromatografia + hmotnostná spektrometria) K stanoveniu je potrebných 100 ml moču.

9. Stanovenie hladiny alkoholu v ‰
Metóda stanovenia: enzymatická (alkoholdehydrogenáza)

10. Stanovenie opioidných peptidov (Indolyl-3 akryloylglycín IAG)
Metóda stanovenia: HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia) K stanoveniu je potrebných 30 ml moču.

11. Stanovenie aminokyselín (20 aminokyselín v jednom behu)
Metóda stanovenia: HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia) K stanoveniu je potrebných 30 ml moču.

12. Stanovenie hladiny kyseliny hippurovej
Metóda stanovenia: HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia) K stanoveniu je potrebných 20 ml moču.

 

VYŠETRENIE KRVI:

1. Kvantitatívne stanovenie hladiny liekov
(Paracetamol, Digoxín, Karbamazepín, Fenytoín, Fenobarbital, Teofylín, Kyselina
valproová, Vankomycín, Gentamicín) Metóda stanovenia: turbidimetrická inhibičná
imunoanalýza

2. Dôkaz prítomnosti prchavých látok
(acetón, etanol, metanol, benzén, chloroform, toluén, dioxán) Metóda stanovenia: GC (plynová chromatografia) pomocou tzv. head-space techniky

3. Kvantitatívny dôkaz etylénglykolu / metanolu
(len pri metabolickej acidóze)
Metóda stanovenia: GC (plynová chromatografia)

4. Skríning benzodiazepínov a drog – rýchlotest (strip) kvalitatívne stanovenie
(jednoparametrový test pre amfetamíny, metamfetamíny, opiáty, kanabinoidy, kokaín, fencyklidín a benzodiazepíny) Metóda stanovenia: rýchly chromatografický imunologický test V prípade pozitívneho výsledku je potrebná konfirmácia GCMS, naše laboratorium konfirmáciu v krvi nevykonáva.

5. Semikvantitatívne stanovenie benzodiazepínov
Metóda stanovenia: homogénna enzymová imunoanalýza V prípade pozitívneho výsledku je potrebná konfirmácia GCMS, naše laboratorium konfirmáciu v krvi nevykonáva.

6. Stanovenie hladiny antiepileptík (lamotrigín, levetiracetam–keppra)
Metóda stanovenia: HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia)

7. Stanovenie hladiny tiopentalu
Metóda stanovenia: HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia)

8. Stanovenie hladiny alkoholu ‰
Metóda stanovenia: enzymatická (alkoholdehydrogenáza)

9. Stanovenie hladiny fenylalanínu
Stanovenie slúži na sledovanie pacientov s fenylketonúriou (PKU) a je založené na fluorometrickom princípe.

10. Stanovenie aminokyselín (20 aminokyselín v jednom behu)
Metóda stanovenia: HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia)

 

VYŠETRENIE ŽALÚDOČNÉHO OBSA HU ŽO:

1. Skríning na neznáme lieky
Metóda stanovenia: TLC (chromatografia na tenkej vrstve) a GCMS (plynová chromatografia s hmotnostou spektrometriou) K stanoveniu je potrebných 100 ml ŽO.

2. Dôkaz prítomnosti prchavých látok
(acetón, etanol, metanol, benzén, chloroform, toluén, dioxán) Metóda stanovenia: GC (plynová chromatografia) pomocou tzv. head-space techniky K stanoveniu je potrebných 20 ml ŽO.

3. Dôkaz neznámej toxickej látky, organofosfátov, pesticíd, kumarínov
Metóda stanovenia: GCMS (plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou)
K stanoveniu je potrebných 100 ml ŽO.

 

Ing. Jana Stachová
laboratorní diagnostik - toxikologie

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •