Střevní amébóza importovaná z Indie

Autoři: Mgr. Magdalena Uzlíková, Ph.D. 1, MUDr. Stanislav Reif2, Mgr. Jitka Fojtů1, Mgr. Olga Svobodová1 a RNDr. Antonín Valkoun, CSc.1

1 synlab czech s.r.o., Laboratoř CUBE, Evropská 178, Praha 6

2 Gastroenterologie, Stroupežnického 6, Praha

Úvod a charakteristika onemocnění

Amébové onemocnění, jehož původcem je Entamoeba histolytica, je obvyklé v tropických a subtropických oblastech s nízkým hygienickým standardem, avšak vyskytuje se ojediněle i v mírném pásmu. Ve světě je uváděno cca 50 milionů infikovaných, z nichž až 100 tisíc na amébózu každý rok zemře (1). Člověk se nejčastěji nakazí pozřením cyst obsažených ve vodě nebo potravě konta- minované lidskými fekáliemi. Možná je však také nákaza Cystami nebo vegetativními stádii (tzv. trofozoity) při některých sexuálních praktikách. Ve střevě se z cyst uvolňují trofozoiti, kteří se živí bakteriemi, množí se binárním dělením a tvoří další cysty, které odcházejí se stolicí do vnějšího prostředí a jsou zdrojem další nákazy (2).

U většiny infikovaných osob probíhá nákaza asymptomaticky a jen u asi 10 % se rozvíjejí obvykle do roka po nákaze klinické symptomy. Ke klinickým projevům patří kolitida, dyzenterie nebo mimostřevní infekce. Dyzenterické formy se vyznačují četnými stolicemi – uvádí se až 30 denně, průběh je zpravidla afebrilní, ve stolici se nachází krev a hlenohnis, stolice bývají s křečemi, plynatostí a bolestmi v žaludeční krajině – obdobně jako při jiných enteritidách. Chronickou infekci je obtížné odlišit od funkčních střevních poruch – objevuje se nevolnost, střídavé stolice, plynatost. Komplikací mohou být střevní striktury, perforace, tvorba abscesu. Dále je možnost kožního a genitálního postižení. V endoskopickém obraze je typickým projevem amébový vřídek, vícečetný s intaktním okolím, čímž se odlišuje od idiopatické (ulcerozní) proktokolitidy (3, 4).

.

Čtyřjaderná cysta E. histolytica ve stolici obarvená trichromem (měřítko 10 µm).

Mimostřevní infekce se nejčastěji projevu je jako jaterní absces, kam se améby po porušení střevní sliznice dostávají pravděpodobně hematogenně přes portální systém. U většiny pacientů s mimostřevní infekcí již nejsou améby ve střevě přítomny. Kromě jaterní lokalizace je poměrně častá pravostranná infiltrace plic, která může poukazovat na rupturu jaterního abscesu a přechod améb přes bránici. S tím spojené dýchací obtíže, bolest na hrudi a kašel, mohou vést k chybné diagnóze bakteriální pneumonie. Velmi vzácně, tedy u méně než 0,1 % pacientů s jaterním abscesem dochází i ke vzniku mozkového abscesu.

Klinické příznaky jsou v těchto případech dramatické, velmi rychle progredují a u více než poloviny pacientů končí smrtí (1).

Laboratorní diagnostika

Pro laboratorní diagnostiku amébové dysentérie se používá čerstvá stolice (do 2 hodin po defekaci), aspirát nebo bioptický materiál, kde se pátrá po pohyblivých trofozoitech přímo v nativním preparátu nebo trvalém preparátu barveném trichromem. Do rutinních laboratoří jsou však pro diagnostiku nejčastěji zasílány stolice, které nejsou úplně čerstvé. V těchto případech je vhodné zaslat tři vzorky odebrané v různých dnech pro zvýšení pravděpodobnosti záchytu. V nich se po zkoncentrování flotací v roztoku síranu zinečnatého pátrá po amébových cystách. Pro odlišení rodu Entamoeba od jiných střevních améb přítomných u člověka (5) je nutné připravit trvalý preparát obarvený trichromem, který umožní detailnější morfologickou analýzu.

Druh Entamoeba histolytica je však morfologicky neodlišitelná od jiných nepatogenních druhů E.dispar a E.moshkovskii. Všechny tři druhy mají velikostně stejné 4-jaderné cysty s charakteristickým jadérkem. V současné době je pro jejich odlišení úspěšně využívá metoda PCR, která amplifikuje druhově specifický úsek genu pro malou ribozomální podjednotku. Se zavedením molekulárních metod se prokázalo, že většina dříve uváděných pozitivních nálezů E. histolytica byly ve skutečnosti E. dispar (1).

Při podezření na mimostřevní infekce, kdy ve střevě již nemusejí být přítomny cysty améb, má významnou roli serologické vyšetření (nepřímá hemaglutinace nebo ELISA) a zobrazovací metody (rentgen, sonografie, CT, magnetická rezonance).

V posledních letech se využívají také imunochromatografické testy (tzv. rapid testy) založené na detekci antigenu E. histolytica ve stolici. Mají poměrně vysokou specificitu a citlivost a výhodné je jejich použití v podmínkách, kde není k dispozici kvalifikovaný personál nebo přístrojové vybavení (6).

Kazuistika

Pacient (ročník 1957) je cestovatel, který často navštěvuje Indii, kde přichází do těsného kontaktu s místní populací a pohybuje se v prostředí mimo civilizační vymoženosti. Naposledy se vrátil v prosinci 2019. Po návratu se objevila krev ve stolici, zároveň pentlicovitá stolice, někdy jen voda s krví, bolesti neměl. Teploty také neměl.

Měsíc po návratu byl pacient vyšetřen na gastroenterologii, poslední 4 dny před vyšetřením nepozoroval krev vůbec, stolice byla normalizována. Byla provedena kolonoskopie se závěrem: Aftopapulozní zánět v oblasti cékoascendens a dolního rekta. Nález nevylučuje možnost crohnovské kolitidy, kterou je nutno diferenciálně odlišit od diagnózy infekční etiologie. Histologický nález odpovídal kolitidě infekčního typu.

První materiál pro parazitologické vyšetření byl z gastroenterologie poslán 10. 2. 2020. V naší laboratoři parazitologie byly zjištěny ve flotaci cysty améb a po obarvení trichromem se ukázalo, že se jedná o cysty 4-jaderné (obr. 1). Proto byl materiál předán na naše oddělení molekulární detekce patogenů pro potvrzení nebo vyloučení přítomnosti
E. histolytica. Izolace DNA ze vzorku stolice byla provedena kitem QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit (Qiagene), pro PCR reakci byl využit kit Crypto+Giardia+Entamoeba (Vitassay), který umožňuje detekci tří různých protozoí metodou multiplex real-time PCR. PCR reakce proběhla na přístroji RotorGene Q (Qiagene) a příslušným softwarem byly vyhodnoceny výsledky. Metodou PCR byla potvrzena přítomnost E. histolytica
(Ct 19), přičemž negativní, pozitivní i interní kontroly vyhovovaly požadavkům testu (obr. 2).

Pacient byl s laboratorním výsledkem a nálezem z gastroenterologie předán na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Zde byl nález potvrzen a zahájena následující léčba: Entizol 250 mg tbl. p.o. 3 tbl á 8 hodin na
14 dní, Doxybene 200 mg tbl. p.o. 1 tbl á 24 hodin na 7 dní, poté (po Doxybene) začne
k Entizolu užívat Endiaron 1 tbl. po 8 hod (10-14 dnů). Po týdnu na terapii pacient udával, že se cítí zcela zdráv, netrpí bolestmi břicha ani jinými střevními obtížemi.

Diskuse a závěr

V našich podmínkách bývají závažná parazitologická onemocnění vzácná, a proto nebývají vyšetření ani často požadována. V případě nejasného výsledku vyšetření je však vhodné parazitární etiologii vyloučit nebo potvrdit, jak ukazuje i tento případ. Důležitá je v těchto případech podrobná cestovatelská anamnéza. V naší laboratoři jsme v posledních dvou dekádách zaznamenali amébové onemocnění střeva jen dvakrát.

V minulosti jsme zachytili i případ amébového jaterního abscesu s velmi rychlým průběhem, který byl proto řešen chirurgickým zásahem v kombinaci s antibiotiky (7). V současné době je u mimostřevních infekcí více doporučována konzervativní léčba.

Zde uvedený případ je příkladnou ukázkou dobré spolupráce mezi klinickými pracovišti a laboratoří, jakož i správným řešením případu pomocí klasické parazitologie a na ní navazujícími metodami molekulárními.

Literatura

 1. Stanley SL Amoebiasis. Lancet. 2003;361(9362):1025-1034. doi:10.1016/S0140- 6736(03)12830-9.
 2. https://cdc.gov/dpdx/amebiasis/index.html
 3. Mařatka Z. Klinická gastroenterologie. Praha: Avicenum,
 4. Havlík J. Infektologie Učebnice pro lékařské Praha: Avicenum, 1990
 5. Jírovec Parasitologie pro lékaře. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Avicenum, 1977.
 6. Saidin S, Othman N, Noordin Update on laboratory diagnosis of amoebiasis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019;38(1):15-38. doi:10.1007/s10096-018-3379-3.
 7. Kostrhun L, Valkoun A, Hanuš K. Případ akutní importované amebózy Vojenské zdravotnické listy. 1991; LX (3):115-118.

Průběh nárůstu fluorescence real-time PCR v lineární škále: negativní kontrola (zelená), pozitivní kontrola (červená), pacient (hnědá).

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •