Budoucnost efektivní onkologické terapie

Rozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM

Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá?

Životní cesta je málokdy přímá, většinou se točí oklikou za přispění mnoha náhod. Ta moje laboratorní začala u fyziologie, kterou jsem vystudoval, protože je dle mého názoru základem medicíny. Následně jsem nastoupil na ústav biochemie lékařské fakulty, čímž jsem se dostal k lipidům a výzkumu buněčných membrán. Shodou zmiňovaných okolností se pak uvolnilo místo na ústavu patologie, kde jsem propadl světu molekulární patologie. Zhruba takto by se dala stručně popsat má cesta k molekulární onkologii, a s ní související genetikou, která trvá již přes deset let.

Co se ve vašem oboru za posledních deset let posunulo nejvíce dopředu?

Oblast molekulární onkologie je obecně velice širokým a rychle se rozvíjejícím oborem. Největší pokrok poslední doby zasáhl oblast prediktivní diagnostiky a s ní související biologické léčby, dále také imunoterapii a genovou terapii. Díky znalostem aberací některých genů je možné specifikovat prognózu onemocnění či průběh onemocnění. Dobrým příkladem je třeba léčba onkologických pacientů. U nich lze predikovat konkrétní molekuly jako terapeutické monoklonální protilátky či inhibitory tyrosinkináz tak, aby pacient z léčení co nejlépe profitoval. Jako další příklad můžu uvést imunoterapii v onkologii solidních nádorů prostřednictvím checkpoint inhibitorů, novinek je ale celá řada.

V poslední době se hodně mluví o rozvoji tzv. personalizované medicíny, přiblížil byste nám, jaké jsou výhody takových léčebných a diagnostických postupů?

Hlavním přínosem personalizované medicíny je to, že je ušita na míru konkrétnímu jedinci, což činí její postupy účinnější. Na standardní léčbu reaguje každý pacient jinak, u některého může vyvolávat negativní vedlejší účinky, na jiného nemusí zapůsobit vůbec. Personalizovaná medicína bere v potaz individuální charakteristiky jednotlivců, jako jsou genetické dispozice a celkový zdravotní stav. K získání co nejpřesnějších informací o pacientovi musí lékař zajít až na molekulární úroveň a poznatky sdílet v týmu odborníků na všech úrovních od diagnostiky až po terapii. Následně je možné upravit diagnostické i léčebné postupy dle specifik konkrétního pacienta a jeho onemocnění.

Ve kterých oborech se personalizovaná medicína využívá?

Uplatňuje se především v onkologii, kde jsou postupy léčby voleny na základě zkoumání vnějších projevů lidského genomu na molekulární úrovni, tzv. biomarkerů. Nádory, které mohou z vnějšího pohledu působit identicky, se při zkoumání na molekulární úrovni mnohdy liší. Testováním biomarkerů zjistíme, jak se bude onemocnění vyvíjet a jak bude pacient na léčbu reagovat. S tím souvisí další výhoda personalizované medicíny, kterou je zvýšení bezpečnosti léčby. Znalost molekulární struktury nádoru umožňuje lékaři předepsat odpovídající počet cyklů chemoterapie či ozařování i jeho intenzitu, čímž nedochází ke zbytečnému poškozování zdravé tkáně a zatížení pacienta.

Na kterých pracovištích jsou postupy personalizované medicíny využívány?

V dnešní době je personalizovaná medicína doménou a bodem zájmu převážně velkých pracovišť, jako je například Masarykův onkologický ústav nebo tzv. KOC, Komplexní onkologická centra. Jejich snahou je vytvořit suprakonziliární tým, jehož součástí jsou všechny potřebné odbornosti, od molekulárního biologa a patologa přes genetika, chirurga, onkologa, radioonkologa až po odborníka na zobrazovací metody a specialistu dle typu nádoru, tedy pneumologa, gynekologa, gastroenterologa a podobně.

Laboratoře SYNLAB mají špičkové vybavení, jaké typy genetických chorob a mutací dokážete diagnostikovat?

Provádíme širokou škálu molekulárních analýz. Stěžejní je ale molekulární a cytogenetická diagnostika leukemií včetně sledování minimální reziduální choroby. Portfolio laboratoře zahrnuje dále molekulárně genetická vyšetření celiakie – HLA DQ2/DQ8, ankylozující spondylitidy – HLA B27, laktózové intolerance – polymorfismus genu LCT, farmakogenomiky, hematologická vyšetření trombofilních markerů nebo hemochromatózy. Naší snahou je toto spektrum dále rozšiřovat, a to zpřístupněním oblasti vyšetření, která není hrazena ze zdravotního pojištění. Jedná se například o analýzy v oblasti onkologie solidních nádorů, a to jak na úrovni screeningu, tak molekulární diagnostiky.

SYNLAB ve spolupráci s klinikami Fakultní nemocnice Královské Vinohrady zavádí dvě nová molekulární vyšetření pro pacienty, kteří mají diagnostikován karcinom močového měchýře nebo děložního hrdla. Co je možné pomocí těchto vyšetření zjistit?

Na solidní nádory zaměřujeme pozornost ve dvou rovinách. První rovinou je snaha o rutinní provádění screeningových vyšetření pro včasné zachycení onemocnění. Jako příklad lze uvést screening kolorektálního karcinomu na základě epigenetických změn analýzou metylace genu pro septin 9. Díky včasné diagnóze se signifikantně zvyšuje šance na úplné vyléčení. Druhou rovinou je pak diagnostika. V tomto kontextu zavádíme test metylací u karcinomu děložního čípku HPV pozitivních pacientek s nespecifickou cytologií a test na přítomnost karcinomu močového měchýře na základě detekce metylací informativních genů.

Mohl byste více rozvést význam takzvaných metylací při karcinogenezi děložního hrdla a jaký vliv budou mít vaše poznatky pro ženy při plánování těhotenství?

U pacientek, které mají lézi CIN I či CIN II, laicky řečeno, mají nespecifickou cytologii, ale jsou HPV pozitivní, což znamená, že mají velký předpoklad k tomu, aby měly karcinom děložního čípku, se běžně provádí konizace. Naším cílem je zavedení upřesňující diagnostické metody – metylačního testu. Díky němu můžeme vyloučit výskyt abnormální metylace v těle. Znamená to, že je pacientka v pořádku, nebudou exprimovány proteiny časné fáze E5 a E6 na základě HPV infekce a s velkou pravděpodobností dojde k odhojení. Následně je sice nutné sledovat průběh hojení, ovšem bez nutnosti použití invazivních metod, které mohou otěhotnění komplikovat.

Dokázal byste odhadnout další směr vývoje personalizované medicíny? Kam se bude posouvat laboratorní diagnostika na molekulární a genetické úrovni?

Zajímavostí a trendů, kterými by se mohla molekulární diagnostika inspirovat, je celá řada, ale jak říkám i svým studentům, naše diagnostické přání „začíná a končí“ s terapeutickými možnostmi klinické medicíny. Co si z toho tedy odnést? Je naprosto nutné udržovat krok s nejmodernějšími trendy všech pilířů medicíny, nejdůležitější ale zůstává základní a aplikovaný výzkum. Z pohledu personalizované medicíny je nutná optimalizace léčebných a diagnostických postupů u konkrétního pacienta za využití moderních sofistikovaných metod. A to proto, aby mohla být prezentována jako správná diagnostika a léčba pro správného pacienta ve správném čase, což je možné pouze na základě detekce molekulárních změn.

Z vašich odpovědí je zřejmé, že vaše práce je i váš celoživotní koníček. Máte čas i na jiné záliby?

Rád trávím volný čas se svými dětmi. Každá chvíle, kterou jim věnuji, mě obohacuje a posiluje. Rád si také přečtu jakékoliv novinky ze všech oborů medicíny nebo cokoli z oblasti astrofyziky, teologie a filozofie. Dřív jsem se hodně věnoval herpetologii, ale na to už není ani čas ani prostor.
RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM
je odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoří synlab czech, v minulosti působil jako vedoucí laboratoře synlab genetics. Jeho hlavním zaměřením je molekulární onkologie a personalizovaná medicína. V Ústavu histologie a embryologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyučuje histologii. Dále vyučuje genetiku a molekulární biologii a podílí se na výzkumu na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Úvodník Ing. Kateřina Bílly DanyšováVážené dámy, vážení pánové, mám za sebou první rok svého působení ve společnosti SYNLAB a samo se nabízí, abych tento společný milník zhodnotila a zároveň nastínila něco z našich plánů do budoucna. Přemýšlím, čím začít, Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •