Ještě rychlejší identifikace mikroorganismů

MALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí.

Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart od americké firmy Bruker Daltonics, který díky svým parametrům dokáže výsledek vyhodnotit ještě lépe a rychleji než jeho předchůdci. MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart poskytuje ve srovnání s předešlými přístroji více než třínásobně rychlejší získání požadovaných hmotnostních spekter vzorku. Ta jsou porovnávána se spektry referenčními, uloženými v knihovnách vyhodnocovacího softwaru. Získaný výsledek je interpretován sestupně dle skóre v limitu 0–3, kde nejvyšší hodnota označuje nejlepší shodu s referenčním vzorkem. MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart zvládne analýzu během několika minut, má tedy obrovský přínos pro provoz laboratoře i samotného pacienta.

Nová verze přístroje MALDI-TOF vyniká především:

  • extra výkonným laserem, který dokáže vydat až 200 výstřelů na jeden vzorek za sekundu
  • knihovnou IVD extended library, která je obsažena v softwaru přístroje a kromě běžných patogenů obsahuje oproti Předchůdcům i mnohá další spektra
  • rychlejší pumpou na odčerpání vzduchu z komory – vzorek je analyzován ve vakuu

Nový přístroj lze využít v rámci služeb laboratoře CUBE v pražských Dejvicích.
Provozní doba laboratoře je od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin, v sobotu od 7 do 16.30 a v neděli od 8 do 12 hodin.

Autor:
RNDr. Libor Staněk, PCTM
Michael Hromad

  •  
  •  

Čtěte dále