Funkční medicína aneb změna přístupu

Často slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí chronických onemocnění? Ano, žijeme sice déle, ale za cenu žití v nemoci. Od roku 1961 se průměrný věk dožití ve zdraví nezměnil – 62 let. Opravdu je to ten nejlepší výsledek, kterého můžeme v 21. století dosáhnout? Skutečně je délka života hlavním kritériem? Není spíše potřeba důsledněji řešit kvalitu života a prožívání? Nová generace Američanů se má dožít nižšího průměrného věku dožití než generace jejich rodičů. A nebudeme daleko od pravdy, když budeme předpokládat, že tento trend nemine i nás. V dnešní rychlé době hledají lidé rychlá řešení, proto hrají léky ve společnosti stále obrovskou roli. Pozitivní však je, že se zvyšuje poptávka po alternativách. Lidé nestojí o užívání léků do konce života, ale chtějí vědět, proč jsou nemocní a co mají udělat pro to, aby byli zdraví. A právě zde se dostáváme k tzv. funkční medicíně, které jsem certifikovaným praktikem (CFMP, certified functional medicine practitioner) a rád bych vám ji tímto článkem přiblížil.

Unikátní přístup ke klientovi

Funkční medicína se od 90. let vyvíjí v Americe a následně v Evropě po boku medicíny klasické. Není však medicínou alternativní. Dalo by se spíš říci, že se jedná o renesanci medicíny jako takové, o návrat ke kořenům, ale v moderním kabátku. Funkční medicína byla vytvořena lékaři jako reakce na vývoj incidence chronických onemocnění, proto ji já osobně za alternativní  medicínu nepovažuji. Je praktikována klasicky studovanými lékaři, využívá moderní přístrojové diagnostiky, krevních testů, zkrátka všeho, co moderní medicína nabízí, ovšem s jiným přístupem. Liší se podstatou uvažování, přístupem k nemoci, ke zdraví, ale i přístupem ke klientovi.

Klasická medicína tak, jak ji známe a jako lékaři praktikujeme, se za posledních 100 let zásadně posunula a udělala obrovský pokrok. V oblasti akutní medicíny je naprosto efektivní a precizní. Tento pokrok zajistil zásadní prodloužení věku dožití. K řešení chronických nemocí nicméně přistupuje stejným způsobem, jako by se jednalo o akutní stav, který je potřeba zaléčit. Proto nabízí každý den lék na zablokování vysokého krevního tlaku, neřeší už ale důvod, proč se daný organismus zvýšením tlaku krve projevuje. Hormon na podporu nedostatečně funkční žlázy s vnitřní sekrecí. Biologickou léčbu na blokování zánětlivých markerů. Každý den nabízí lék na blokování vysokého cukru v krvi, ale nevede člověka k nápravě a změně vnitřního prostředí, aby se cukr ustálil sám o sobě. Ano, neustálé obnovování a udržování dynamické rovnováhy je základní schopnost organismu. Nevyžaduje, aby mu to někdo diktoval, potřebuje k tomu mít jen správné podmínky. A tyto podmínky lze vytvořit a zdraví obnovit. Proto absolutně nesouhlasím s tezí o nevyléčitelných nemocech. Chronické nemoci nejsou léky vyléčitelné, z podstaty to není možné, jelikož léky neobnovují narušené systémy, ale blokují symptom. Znamená to nutně, že se různé systémy nemohou obnovit do správné funkce? Neznamená. Jen je potřeba změnit systémovou chybu. A to nelze bez pochopení důvodu, proč k ní u konkrétního člověka došlo a za jakých okolností.

Roli vlivu na organismus hraje dnes v 21. století často mnoho věcí, jak praví rčení „tisíc maličkostí umořilo vola“. Tyto faktory se nacházejí v oblastech, které nás jako lidi formují. Je to kvalita prostředí, ve kterém žijeme, kvalita vztahů, které máme, a kvalita životního stylu, který volíme. Přesně v těchto oblastech se dá najít těch tisíc maličkostí. Dobrá zpráva však je, že se většinou o tisíc faktorů nejedná, jelikož pouze několik z nich hraje roli významnou. K jejich identifikaci je potřeba mít na klienta čas a důsledně s ním probrat anamnézu a časovou osu důležitých aspektů a událostí v jeho životě a jeho stylu života a prožívání. Je potřeba navázat vztah založený na důvěře a pochopení a hledat klíč, jak klienta motivovat k potřebným změnám. Ano, hlavním léčivem funkční medicíny je změna, ta je to, co léčí a dokáže i vyléčit. Ale samozřejmě ne každý jí je schopen. Proto není funkční medicína pro každého, ani pro každého klienta, ani pro každého lékaře. Je pro pacienta, který je ochoten převzít zodpovědnost za svůj život a zdraví, a pro lékaře, který si je schopen praxi uzpůsobit tak, aby měl na lidi dostatek času a zároveň chuť řešit klienta komplexně. V tomto případě může být funkční medicína velmi efektivní a může vypadat jako zázrak uzdravení bez léků. Tím zázrakem však není funkční medicína, ale příroda a její samouzdravovací procesy v každém z nás, které je jen potřeba podpořit. Už Hippokrates pronesl: „To, co skutečně léčí, jsou naše samouzdravné schopnosti.”

Jak konkrétně probíhá proces léčení?

Proces začíná přibližně 60 minutovým rozhovorem mezi pacientem a lékařem s důslednou anamnézou a vytvořením časové osy důležitých faktorů. Již v průběhu tohoto rozhovoru je klient informován o tom, co vše se jakým způsobem mohlo podílet na vzniku jeho aktuálních potíží. Na konci rozhovoru lékař zváží a zvolí, které adekvátní testy je potřeba udělat. Správný test je ten, ze kterého se lékař dozví takové informace k danému případu, které se mu budou hodit pro stanovení personalizovaného léčebného plánu. Ten bude obnášet změny životního stylu a práci s nejrůznějšími stresory. Zde to vypadá stejně jako v klasické praxi, zásadních rozdílů je však několik.

První důležitý aspekt personalizované medicíny je, že se ke každému klientovi přistupuje jako k unikátní bytosti, která má naprosto originální nastavení svých fyziologických a psychoemocionálních stránek fungování a řízení a udržování takzvané homeodynamiky, tedy dynamické rovnováhy. Každý jsme originál. Nikdy nekráčel a už nikdy po zemi nebude kráčet nikdo takový, jako jste vy nebo já. Proto není možné přistupovat ke všem stejně. Myslet si, že pro každého platí stejné referenční rozmezí nejrůznějších laboratorních markerů, že každý bude na léčbu reagovat shodně, že není potřeba zcela precizně nastavovat každý proces, postup a léčebné prostředky, je bláhové. Aby se dalo tomuto aspektu dostát, je potřeba mít na klienta a jeho příběh čas. To je první obrovský rozdíl vůči péči klasické, kde čas na nikoho není a dá se tedy pochopit určitý redukcionistický přístup. Nelze ho ale zároveň pasovat do role jediného správného.

Právě s časem úzce souvisí jeden zásadní bod funkční medicíny, a tím je důkladná anamnéza. Jak řekl Sir Wiliam Osler, lékař a zakladatel nemocnice Johna Hopkinse: „Pokud budete poslouchat pacienta, řekne vám diagnózu.“ Anamnéza je pro celý proces léčení naprosto klíčová. Léčeného člověka je potřeba poznat, navázat s ním vztah, důvěru, znát jeho příběh od počátku jeho vzniku, poukazovat na důležité body, křižovatky a faktory největšího vlivu. Díky tomuto procesu přichází první možné poznání příčinných faktorů, kvůli kterým se klient dostal do potíží. Člověk musí pochopit, proč vlastně onemocněl! To magické proč je nejdůležitější esence celého procesu uzdravení.

Magické proč aneb hledání příčin

Na základě detailní anamnézy přichází rozvaha o použití vhodných testů. Lékař znalý komplexního fungování lidského organismu si musí sám určit, co vše potřebuje o daném člověku vědět. Ohledně služeb v oblasti laboratorního vyšetření na naší klinice spolupracuji s českou laboratoří SYNLAB, německou Biovis a polskou MRT. Funkční medicína používá stejné laboratoře jako klasičtí lékaři, ale již od počátku s jiným způsobem uvažování. Díky těmto možnostem jsem schopen dozvědět se skutečně do hloubky, jakým způsobem se narušilo fungování fyziologických, biochemických, metabolických, hormonálních nebo imunitních pochodů daného klienta.

Po detailní anamnéze a laboratorních testech se měří zátěž autonomního nervového systému, tedy systému reagujícího na stres. Tím zjistíme, jak je organismus schopen odolávat nejrůznějším formám stresorů a do jaké míry je již přetížen a vyčerpán. Stejně tak se postupuje i u systému hormonálního a dalších. Všechny výsledky je pak potřeba důsledně probrat s klientem, a to právě proto, abychom zjistili ono magické proč. Klient musí pochopit, co se v něm děje a jakými faktory si způsobil svou nemoc.

Na základě detailních informací a zjištění, jakým způsobem byla u pacienta vychýlena ona homeodynamická rovnováha, se můžeme společně s klientem vydat na cestu změny, na cestu k uzdravení. Nejdeme tedy pouze cestou blokování jednotlivých symptomů, které se v čase, a i s přibývající řadou léků, pouze řetězí.

Cestou ke zdraví je změna, vnitřní i vnější

Co si tedy představit pod cestou k uzdravení skrze změnu? Už máme detailní informaci o životním příběhu, životním stylu, způsobu stravování a faktorech klienta, které narušily jeho vnitřní rovnováhu, a tím způsobily narušení fungování důležitých fyziologických regulačních mechanismů. Tyto faktory mají vždy kořeny ve dvou hlavních oblastech – ve vnějších, jako je strava, spánek, pohyb, hydratace, životní prostředí, a vnitřních psychoemocionálních, kde jde hlavně o kvalitu vztahu k sobě samému, a tím i o kvalitu vztahů k ostatním v okolí.

Cestou je tedy míněna cílená změna životního stylu a stravování, změna skrze adekvátní pohybové aktivity, cílená práce s páteří a dýchacím stereotypem. Proměna přichází i aktivací lymfatického systému, doplněním všech chybějících mikronutrientů podle výsledku testu úrovně nitrobuněčných mikroelementů, prostřednictvím regulace hormonálního a imunitního systému pomocí takzvaných adaptogenů, ale i cílenou prací s naším mikrobiálním prostředím a střevem. Nejdůležitější je však motivovat klienta ke změně přístupu k sobě a k životu.

Druhou stranou mince je cílená cesta za sebepoznáním. Každý klient by se měl dozvědět, kdo skutečně je a co opravdu v životě chce. I to je cesta ke zdraví. Proto je důležitou složkou funkční medicíny i týmová spolupráce, při které s vyšetřujícím lékařem často spolupracuje fyzioterapeut, výživový poradce vyškolený ve funkční výživě, psychoterapeut či kouč. Tento tým spolu s klientem táhne v procesu uzdravování za jeden provaz.

Pro jaké lékařské obory je funkční medicína vhodná?

Funkční medicína je vhodná převážně pro praktické lékaře a lékaře vnitřního lékařství. Proto jsme s kolegyněmi Evou Hájkovou a Žanetou Kremsa založili Institut funkční medicíny a výživy, kde nabízíme certifikované kurzy funkční medicíny pro lékaře a kurzy funkční výživy pro výživové terapeuty. Všichni jste vítáni. Čím více lékařů bude mít v repertoáru také prvky funkční medicíny, tím více se bude moci naplnit poptávka lidí hledajících cestu ke zdraví a nebudou odkázáni pouze na různé často pochybné praktiky medicíny alternativní. Více se můžete dozvědět na www.ifmv.cz, či nás kontaktovat na info@ifmv.cz.

Autor:
MUDr. Jan Vojáček, CFMP

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Úvodník Ing. Kateřina Bílly DanyšováVážené dámy, vážení pánové, mám za sebou první rok svého působení ve společnosti SYNLAB a samo se nabízí, abych tento společný milník zhodnotila a zároveň nastínila něco z našich plánů do budoucna. Přemýšlím, čím začít, Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •