Laboratorní vyšetření jako základ úspěšné léčby rakoviny prostaty

Karcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů mladších, nezřídka i pod třicítku. Ostatně své by o tom mohl vyprávět olympionik a úspěšný badmintonista Petr Koukal, který svou veřejnou aktivitou pomohl k rozšíření povědomí o riziku onemocnění.

Jak strmě počet indikovaných onemocnění rakovinou prostaty v České republice narůstá je vidět z údajů Národního onkologického registru ČR (obr. 1). Za posledních dvacet let došlo k nárůstu výskytu rakoviny prostaty trojnásobně, naštěstí mortalita je výrazně nižší. Rozdíl je dán především možností vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA) v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře, urologa nebo dalších specialistů a na ní navazující moderní léčbou. Svého vrcholu v ČR karcinom prostaty, zdá se, dosáhl v letech 2011 a 2012, kdy atakoval hranici 140 případů na 100 000 mužů, s úmrtností pohybující se na 28,5 případů na 100 000 nemocných. Dle odhadu specialistů jen v roce 2016 bylo v České republice odhaleno 7 784 nových případů. Vyšší číslo je dáno také lepší indikací onemocnění, ke kterému přispívají, mimo jiné, různé preventivní akce. Společnost SYNLAB v roce 2016 podpořila tento boj proti rakovině bezplatným vyšetřením mužů právě skrze vyšetření na PSA dvěma akcemi – čtvrtletní STK pro chlapy a listopadovým Movemberem.  I díky včasnému záchytu onemocnění se přitom daří zvyšovat úspěšnost úplného vyléčení pacientů. Za posledních třicet let se celkové pětileté přežití u rakoviny prostaty výrazně zvýšilo. Velká většina pacientů po pěti letech od diagnózy svého onemocnění tak stále žije.

Laboratorní vyšetření – spolehlivý indikátor rakoviny prostaty

K velmi v ýraznému posunu v indikaci onemocnění došlo také díky rozvoji a dalšímu zkvalitňování laboratorní diagnostiky, především díky vyšetření krve testem stanovujícím prostatický specifický antigen (PSA).

Jedná se o bílkovinu, kterou tvoří prakticky výlučně buňky prostatických žlázek. Ta se stává součástí ejakulátu vycházejícího z penisu při pohlavním vyvrcholení (orgasmu). Malé množství tohoto antigenu se dostává do krevního oběhu, a proto může být detekováno z krevního vzorku. Samotný PSA není přímo nebezpečný, avšak jeho vysoká hladina může signalizovat problém týkající se prostaty, tedy také právě rakovinu. Vyšetření PSA se provádí z malého vzorku krve pomocí přesné laboratorní imunologické metody a jeho hodnoty se udávají v nanogramech na mililitr (ng/ml).

Za „normální hodnotu“ PSA se většinou považuje hodnota v rozmezí 0 až 2,5 ng/ ml. U mužů s karcinomem prostaty bývá hodnota PSA zvýšená, nutno ale také upo- zornit, že mnoho mužů s vyšší hodnotou PSA nemá ani karcinom prostaty, ani jiné významné poškození prostaty. Naopak byly indikovány případy mužů s rakovinou prostaty, jejichž PSA bylo nižší než uváděná mez, jedná se ale o specifické a spíše unikátní případy.

Nejčastějším důvodem zvýšené hodnoty PSA je benigní hyperplazie prostaty, tedy nenádorové zvětšení prostaty provázené potížemi s močením. V současné české mužské populaci se jedná o poměrně běžné onemocnění, jehož indikaci zvyšuje věk pacientů. Třetina až polovina mužů s prokázanou benigní hyperplazií prostaty má hodnotu PSA vyšší než 2,5 ng/ml, většinou v rozmezí 2,5–10 ng/ml. Jedná se o tzv. falešnou pozitivitu. Bohužel existuje také tzv. falešná negativita vyšetření. V ní 30 až 40 % mužů s prokázaným časným karcinomem prostaty má hodnotu PSA nižší než 4 ng/ml. Přesto, že tato skutečnost limituje význam určení hodnoty PSA pro diagnózu karcinomu prostaty, zavedení testu na PSA zvýšilo počet včas zjištěných karcinomů prostaty.

Dalšími příčinami zvýšení hodnoty PSA v krvi mohou být různé záněty prostaty poškozující buněčné stěny a vyplavující PSA do krve.

Je-li hodnota PSA nižší než 2,5 ng/ml a současně vyšetření prostaty konečníkem normální, lze považovat nález za negativní. Vyšetření pak stačí opakovat jednou ročně. Je-li hodnota PSA vyšší než 2,5 ng/ml nebo ukáže vyšetření prostaty konečníkem nějakou nepravidelnost nebo zatvrdnutí, je třeba doplnit vyšetření o biopsii prostaty. Riziko nálezu karcinomu prostaty při současném pohmatovém nálezu při vyšetření prostaty konečníkem stoupá s vyšší
hodnotou PSA.

Plusy a mínusy vyšetření PSA

Výhody vyšetření:
• Je nejcitlivější metodou pro indikaci rakoviny prostaty.
• Jedná se o základní preventivní vyšetření s vysokou mírou jistoty.
• Je včasným indikátorem rakoviny prostaty dříve, než se objeví faktické problémy.
• Jeho indikace je podnětem pro včasnou léčbu s dobrým výhledem na úplné vyléčení.
• Včasnou léčbou se předchází problémům pokročilé rakoviny.

Nevýhody vyšetření:
• Falešná negativita testu – v důsledku ní nemusí vždy dojít k odhalení rakoviny prostaty.
• Zvýšená hodnota může být i bez rakovinového nálezu a může tak vést ke zbytečným obavám a strachu.
• Odhaluje také pomalu rostoucí typy rakoviny, které by nikdy nezpůsobily problémy a nezkrátily délku života.

Autor:
Zdeněk Soudný
  •  
  •  

Čtěte dále