Článek

V Bratislave sme otvorili moderné laboratórium

Dňa 15. 2. 2022 naša generálna riaditeľka Kateřina Bílly Danyšová slávnostným rozstrihnutím stuhy otvorila nové laboratórium vo Westend Plazze v Bratislave. Otvorenia sa zúčastnilo približne 60 kolegov, ktorí pracujú v laboratóriu, ale aj bratislavskí vodiči a pracovníci bratislavskej centrály. Výstavba laboratória bola podnietená množstvom vzoriek a taktiež potrebou nových a väčších priestorov. Dokončovanie a samotné…
Čtěte více

Multiplexní testování autoimunitních onemocnění

Testování širokého spektra ANA protilátek je velkým přínosem a zlepšením pro diagnostiku, prognózu, monitoring i sledování efektivity léčby autoimunitních onemocnění. • 1 vyšetření = 44 výsledků • Kvantitativní vyhodnocení v U/ml • Nízká spotřeba vzorku Jedním ze současných trendů moderní medicíny je personalizovaná medicína, jejíž podstata spočívá v maximální orientaci na konkrétního pacienta s cílem…
Čtěte více

Právní novinky na počátku roku 2022

Zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Od roku 2022 tak v oblasti elektronických komunikací začnou platit modernizovaná pravidla, jež obecně směřují k celkovému posílení ochrany spotřebitele a k větší podpoře hospodářské soutěže. Od 1. ledna 2022 bude používání cookies založeno na tzv. principu opt-in. Princip opt-in znamená,…
Čtěte více

Diagnostika mnohočetného myelomu: minimum pro nehematology

Klíčová slova: mnohočetný myelom, osteolytické změny, autologní transplantace krvetvorných buněk (ASCT) Souhrn: Mnohočetný myelom je onemocnění, které postihuje zejména starší osoby. Díky neustálému vývoji nových terapeutických modalit máme pro nemocné k dispozici více linií léčby, což má pozitivní vliv na růst průměrného přežití od stanovení diagnózy. Mnohočetný myelom je druhou nejčastější hematologickou malignitou v západních…
Čtěte více

Porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou

MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA (1,2,3), Bc. Hana Vimmerová (2), Ing. Ján Pekár (1), Ing. Jan Očenášek, Ph.D. (4), Ing. Kateřina Bršlicová (2,3) synlab czech s.r.o. – laboratoř Plzeň (1), Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni (2), Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň (3), Nové technologie – výzkumné centrum ZČU v Plzni (4) Úvod…
Čtěte více

Rozhovor se spolupracujícím lékařem MUDr. Rodionem Schwarzem

MUDr. Rodion SCHWARZ Praktický lékař pro dospělé, terapeut celostní medicíny a akreditovaný školitel lékařů v předatestační přípravě a studentů medicíny. Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2010. Působil na odborných zahraničních stážích v Turecku a Švédsku. Má atestaci ze všeobecného praktického lékařství 2014 – prospěl s pochvalou. Vedoucí lékař na projektu…
Čtěte více

Právní novinky únor – červen 2021

Únor 2021 Vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Účinnost: 1.1.2021 Vyhláška stanovuje sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům…
Čtěte více

Lymeská borelióza – historie a budoucnost vakcinace

Autor: RNDr. Radek Šíma, Ph.D Pokud nás zrovna nesužuje pandemie koronaviru, můžeme tvrdit, že je náš region z pohledu infekčních chorob rájem na zemi. Díky klimatickým podmínkám se u nás ty nejzávažnější infekční onemocnění nevyskytují vůbec a ty ostatní dokážeme udržet na uzdě díky dostupným vakcínám a účinné léčbě. Jednou z mála výjimek je Lymeská…
Čtěte více

Novinky v genetice v rámci Laboratoře Praha, CUBE

RNDr. Ing. Libor Staněk, Ph.D., PCTM., Miloslava Kociánová Laboratoř Praha, CUBE, genetika Genetika Laboratoře Praha, CUBE zaznamenala za poslední dobu značných změn, které jak doufáme budou směřovat k rozvoji a lepší konkurenceschopnosti na trhu laboratorní diagnostiky. Změn bylo několik, a to jak na poli personálním, tak v portfoliu vyšetřovaných metod, logistice fungování laboratoře a zlepšení komunikace mezi…
Čtěte více

Nutriční doplňky

Autor: Doc. Ing. Pavel Blažíček, Ph.D. Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU Bratislava Nadmerné užívanie nutričných doplnkov je bežná prax vo svete a ich spotreba narastá   aj v Čechách a na Slovensku. Treba si však uvedomiť, že nadmerné užívanie vitamínov a mikronutrientov  nie je bez rizika. Vážne riziko poškodenia pacienta  môže spôsobiť  aj interferencia nutričných…
Čtěte více

Novinky v SYNLABU

Autor: Tomáš Fojtík TEST & GO – nové a pohodlné testování na přímý průkaz COVID-19 metodou PCR ze slin Testovací metody na COVID-19 jsme rozšířili o moderní a pohodlný způsob pomocí odběru slin. Ten je mnohem příjemnější než výtěr z nosohltanu. A protože díky samoodběru se omezuje kontakt mezi testovaným a odběrovou sestrou, je také…
Čtěte více

Úvodník – Miloslava Kociánová

Vážení čtenáři, v této době více než kdy jindy jsou důležité hodnoty jako důvěra v kvalitně odvedenou práci, přijatá zodpovědnost, opora v podobě spolehlivosti a v neposlední řadě ohleduplnost. Toto jsou přístupy, které práci nejen v laboratoři usnadňují a umožňují i za současného náporu vykazovat výborné výsledky. Tlak, spojený s nástupem COVID-19 se negativně promítnul…
Čtěte více

Právní novinky říjen 2020 – leden 2021

Listopad 2020 Nařízení vlády č. 467/2020 Sb. ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost: 24.11.2020 Obsah: Cílem novely je transpozice směrnice Komise EU upravující ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích v souvislosti s onemocněním SARS-CoV-2.…
Čtěte více

CARE MEDICO: Mobilní odběrové místo na COVID-19 pro nás není ziskový byznys, ale společenská odpovědnost

Rozhovor: Tomáš Fojtík, Jana Studničková, manažer provozu a marketingu CARE MEDICO CARE MEDICO jsou vlastně naši sousedi – jejich centrála stojí jen pár desítek metrů od té naší v Karlíně. Protože SYNLAB a CARE MEDICO v uplynulém roce navázali užší spolupráci, zašli jsme k našim sousedům na krátký rozhovor s Janou Studničkovou z marketingového oddělení.…
Čtěte více

Molekulární klasifikace a význam exprese HER-3 receptoru u karcinomu prsu

Autor: RNDr. Ing. Libor Staněk, Ph.D., PCTM synlab czech, s.r.o., Laboratoř Praha CUBE Abstrakt Receptory velké rodiny HER hrají v případě karcinomu prsu významnou roli, která prochází postupným vývojem, a to jak na poli diagnostickém, tak terapeutickém. HER2 pozitivita u karcinomu prsu původně sama o sobě představovala nepříznivý prognostický faktor. To se změnilo díky moderní…
Čtěte více

Novinky v SYNLABU

Projekt BLUE Projekt BLUE přinesl do laboratoří SYNLAB největší změnu za posledních 7 let. Cílem projektu je výměna biochemických analyzátorů ve všech laboratořích a tam, kde mají i analyzátory imunologické dochází k jejich spojení do jedné „linky“ společnosti Abbott. Tato změna má zajistit nejen větší spolehlivost, ale především vyšší efektivitu ve zpracování vzorků. Projekt běží…
Čtěte více

Následná péče pacientů, kteří prodělali COVID-19

Autor: MUDr. Radka Šedivá vedoucí ambulancí SYNLAB Na základě vyjádření pneumologické společnosti se připojujeme k doporučení sledovat pacienty, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a u kterých přetrvávají respirační potíže. Tyto pacienty je vhodné vyšetřit za 12 týdnů po proběhlém onemocnění. Tuto péči nabízí i naše pneumologická ambulance SYNLAB, proto se na nás neváhejte v případě potřeby…
Čtěte více

Úvodník – MUDr. Kateřina Pinterová

Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám milou povinnost poprvé vás oslovit v novém roce, popřát vám hodně zdraví, štěstí, úspěchů v práci i v rodině a zároveň vám říct něco pěkného na úvod tohoto čtení. Uplynulý rok byl v mnohém jiný, než všechny předešlé. Vzpomínám na loňský leden, kdy jsme zpovzdálí sledovali nebezpečnou epidemii řádící v…
Čtěte více

Napsali o nás

Autorka: Gabriela Matějková Situace kolem pandemie koronaviru se nelepší. Není proto divu, že média věnují pozornost převážně tomuto tématu. Nedílnou součástí informací, které se kolem infekce SARS-CoV-2 šíří, je také její diagnostika v laboratořích. I v posledních měsících jsme se proto snažili s médii co nejvíce spolupracovat a sdělovat jejich prostřednictvím veřejnosti   aktuality z našeho…
Čtěte více

Právní novinky červenec–září 2020

ČERVENEC 2020 Zákon č. 285/2020 Sb. ze dne 10. června 2020, kterým se mění zákon č. 262/2006  Sb.,  zákoník  práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony (NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE) Účinnost: 30. 2020 s výjimkou vybraných ustanovení, která nabývají účinnost 1. 1. 2021 Obsah: Cílem zákona je usnadnit slaďování osobního a profesního života…
Čtěte více

Střevní amébóza importovaná z Indie

Autoři: Mgr. Magdalena Uzlíková, Ph.D. 1, MUDr. Stanislav Reif2, Mgr. Jitka Fojtů1, Mgr. Olga Svobodová1 a RNDr. Antonín Valkoun, CSc.1 1 synlab czech s.r.o., Laboratoř CUBE, Evropská 178, Praha 6 2 Gastroenterologie, Stroupežnického 6, Praha (Pokračování textu…)
Čtěte více

Novinky ze SYNLABU

Další významné ocenění pro SYNLAB V červenci proběhl historicky první virtuální kongres 40 zemí skupiny SYNLAB. V rámci skupiny jsme získali krásné druhé místo v kategorii Finance Team of The Year. Laboratoře SYNLAB navázaly spolupráci s UEFA. Podílí se na zajištění bezpečného fotbalového prostředí Přední poskytovatel služeb v oblasti laboratorní diagnostiky, nadnárodní skupina SYNLAB Group, zahájila spolupráci…
Čtěte více

Napsali o nás duben – červen 2020

Pandemie koronaviru vzbudila zvědavost veřejnosti o tom, jak vypadá práce ve zdravotnických laboratořích. V uplynulých měsících se tak ve dveřích laboratoří SYNLAB střídala jedna novinářská návštěva za druhou a my jsme rádi, že jim testovací procesy související s vyšetřováním koronaviru mohli vysvětlit právě naši odborníci. Nejednoho novináře zajímaly také jejich osobní příběhy a nás moc těší, že…
Čtěte více

Právní novinky leden–červen 2020

LEDEN 2020 VYHLÁŠKA MINISTERSTVA FINANCÍ ČR MF ČR vydalo tuto Vyhlášku č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 Účinnost od 1.1.2020 Obsah: Vyhláška stanoví výši základní sazby zahraničního stravného. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MPSV vydalo vyhlášku č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních…
Čtěte více

Telomery, biologický význam a jak je můžeme ovlivnit?

Po 30 letech výzkumu se objevuje analýza délky telomer jako komerční biomarker stárnutí a nemoci, jakož i nástroj při hledání nových léků. Několik společností nabízí testy na délku telomer, a další budou brzy uvedeny na trh. Přesto i přes komerční nadšení zůstává interpretace toho, co telomery daného jedince znamenají pro jeho zdraví a dlouhověkost, stále…
Čtěte více

Záškrt není onemocnění minulého století

Epidemie, které připomínaly toto onemocnění, se vyskytovaly v různých zemích nepochybně ve starověku i ve středověku. Největší epidemie probíhaly zejména ve 20. století. Ty jsou v proočkované populaci naštěstí minulostí. Ale i dnes se můžeme setkat s importem záškrtu nebo s některou jeho netypickou formou. V létě 2019 jsme Corynebacterium diphtheriae zachytili v naší laboratoři.…
Čtěte více