CHRÁNÍME

ŽIVOT KAŽDÝ DEN

SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu, rozšiřuje služby své moderní laboratoře v Chomutově

Společnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než 800 000 pacientů. Všichni tak budou moci využívat nejmodernějšího vybavení a metod, které nejenže pomáhají efektivnější léčbě pacientů, ale v nejednom případě zachraňují i lidské životy.

Reagujeme na potřeby lékařů a pacientů, kteří dlouhodobě volají po rozšíření našich služeb v regionu,“ vysvětluje Ing. Marián Ragan, provozní ředitel společnosti SYNLAB. Laboratoř pracuje s nejnovějšími přístroji, což zajišťuje přenosnost a správnost zpracovávaných analýz. Lékaři i pacienti navíc mohou využívat propojení českého zastoupení skupiny SYNLAB se stovkami jejích laboratoří po celém světě. Díky tomu se do regionu ihned dostanou nejnovější poznatky a metody. Přítomnost laboratoře v regionu celý proces ještě více urychlí.

Chomutovská laboratoř SYNLAB zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu se spolupracující chomutovská nemocnice může pochlubit výrazně nižší rezistencí na antibiotika ve srovnání se zbytkem republiky.

Laboratoř vyšetřuje biologické vzorky z chomutovské a děčínské nemocnice a spolupracuje také s mnoha lékaři v regionu – ať už se jedná o praktické a obvodní lékaře, či pediatry. Přímo na městské poliklinice má SYNLAB také vlastní odběrové pracoviště. „Obor mikrobiologie vyšetřuje biologické vzorky pacientů na přítomnost patogenních mikroorganismů. Laicky řečeno, umíme u nás diagnostikovat bakteriální či virové infekce, přítomnost parazitů či cizorodých materiálů v těle. Nejčastěji děláme rozbory moči na přítomnost bakterií, výtěry z krku, rekta, močové trubice či gynekologická vyšetření,“ říká vedoucí chomutovské laboratoře SYNLAB MUDr. Jan Valenta.

Antibiotická rezistence je pro nás výzvou a společnýmtématem s praktickými lékaři

Laboratoř má 15 zaměstnanců, z nichž většina má specializované lékařské vzdělání či atestaci v oboru mikrobiologie. „Denně provedeme přibližně 400 vyšetření. Mikrobiologická analýza se dá jen minimálně automatizovat, zcela zásadní roli proto hraje lidský faktor. Každý biologický vzorek nanášíme na speciální půdu, na které se následně mikrobi po určitou dobu kultivují,“ uvádí MUDr. Valenta. Laboratoř zajišťuje provoz i o víkendech, především kvůli spolupráci s nemocnicemi. „Skvěle nastavenou máme také spolupráci s praktickými lékaři. Například pokud v případě některých závaznějších vyšetření stanovíme laboratorní analýzou pacientovi špatný výsledek, ihned kontaktujeme jeho ošetřujícího lékaře, aby mohl co nejdříve zahájit příslušnou léčbu. Vzhledem k rostoucí antibiotické rezistenci je totiž nastavení cílené léčby naprosto klíčové.“

Právě rostoucí antibiotická rezistence je velkou hrozbou nejen u nás, ale i celosvětově. Světová zdravotnická organizace ve své aktuální zprávě uvádí, že v současnosti každoročně na onemocnění způsobené bakteriemi odolnými vůči antibiotikům umírá až 700 000 lidí. Laboratorní analýza v mikrobiologické laboratoři umožní nejen přesnou diagnostiku, ale také volbu správné léčby. Namísto širokospektrálních antibiotik umožní ošetřujícímu lékaři nasadit léky cílené, které pacienta vyléčí, a navíc jeho organismus si vůči nim nevytváří odolnost. „Laboratorní testy mají proto v diagnostice nezanedbatelný význam – určují 70 % lékařských rozhodnutí a hrají tak důležitou roli v moderní medicíně. Včasná a přesná laboratorní analýza stojí na samém počátku léčby pacienta.“

Cílená léčba se nastavuje na základě laboratorního vyšetření tzv. citlivosti. Nejedná se ovšem o vyšetření hladiny C-reaktivního proteinu, tzv. CRP, které je veřejnosti nejvíce známé. CRP test je téměř okamžitou cestou, jak zjistit, zda má pacient bakteriální či virovou infekci. Některý z CRP analyzátorů má dnes proto k dispozici už většina obvodních lékařů i pediatrů přímo v ordinaci. „Až následné vyšetření citlivosti bakterií probíhá u nás v laboratoři. Neanalyzuje se ovšem vzorek krve jako při stanovení hladiny CRP, ale konkrétní biologický vzorek dle potíží pacienta – nejčastěji moč, výtěr z krku či rekta.“

Regionální antibiotické středisko, jež je součástí laboratoře Chomutov, také každoročně připravuje přehledy citlivostí vybraných patogenů jak pro větší města ve spádové oblasti, tak pro spolupracující nemocniční a lůžková zařízení. „Pravidelně určujeme, které bakterie jsou v daných oblastech rezistentní na příslušná antibiotika a které naopak ještě odolnost vůči antibiotikům nezískaly. Zajímavé je pak také srovnání s dalšími kraji, kdy konkrétně Nemocnice Chomutov je na tom výrazně lépe oproti zbytku České republiky. A to je údaj, na který může být právem hrdá,“ dodává MUDr. Valenta.

Díky moderním formám komunikace mohou lékaři sledovat celou „cestu“ odebraného vzorku z ordinace či odběrového pracoviště až do laboratoře k výsledkům. Ty dostávají lékaři on-line ihned poté, co jsou dokončeny. Pokud se jedná o závažné případy nebo pokud laboratorní vyšetření odhalí cokoli zásadního, jsou lékaři či pacienti informováni okamžitě telefonicky. I minuty mohou totiž v mnoha případech zachránit život. Využívat lze navíc nejen odborného call centra, ale také přímé konzultace s lékařem.

Kde laboratoř najdete?

Laboratoř Chomutov
Libušina 3240/4
430 01 Chomutov

Autor:
Zdeněk Soudný

  •  
  •  

Čtěte dále