Základem péče o zdraví je prevence, říká MUDr. Aleš Ducháček

Ordinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají komplexní přehled o svém zdraví. MUDr. Ducháček navíc využívá moderních metod zjišťování výsledků vyšetření – prostřednictvím počítače či mobilního telefonu – a pacienti je tak dostávají doslova "on time".

Jak se podle vás změnila praxe praktického lékaře za posledních pět let? Pozorujete v praktickém lékařství nějaké trendy? A jak se tyto trendy promítají do laboratorních vyšetření?

V posledních letech dochází díky moderní přístrojové technice k rozšiřování možností vyšetření dostupných přímo v ambulancích praktických lékařů. Jedná se například o vyšetření hodnotící prokrvení dolních končetin pro záchyt eventuální ischemické choroby, 24hodinovou monitoraci krevního tlaku, zejména ale takzvaná POCT (point of care) biochemická vyšetření. Ta umožňují mít k dispozici výsledek některých laboratorních testů do několika minut a výrazně tak napomáhají včasnosti a správnosti diagnózy, šetří čas pacienta a také jsou komfortnější – není potřeba odběr žilní krve. Jde hlavně o vyšetření CRP, ukazatele hodnotícího možnou bakteriální infekci, k dispozici je ale řada dalších – INR (sledování efektu léků na „ředění“ krve), glykovaného hemoglobinu (sledování léčby cukrovky), testů na skryté krvácení do stolice (používá se v rámci preventivních prohlídek jako screeningový test pro záchyt rakoviny tlustého střeva). Role klasického vyšetření v laboratoři tím ale rozhodně není upozaděna, protože standardní zpracování testů příslušným laboratorním specialistou se kompletně nahradit nedá.

Které jsou ve vaší praxi nejčastěji indikované biochemické/hematologické/sérologické/imunologické laboratorní metody?

Laboratorní vyšetření dnes nabízejí velmi rozsáhlé možnosti. Mezi nejběžnější patří vyšetření krevního obrazu, močové biochemie a sedimentu, glykémie, lipidů, funkce ledvin, krevních minerálů a ukazatelů zánětu (CRP) nebo tzv. jaterní testy. Z imunologických testů je to zjišťování hladiny imunoglobulinů, revmatoidních faktorů či screeningová vyšetření na celiakii. Sérologické testy jsou pak méně časté – například protilátky proti borelióze, pertussi, v poslední době také příušnicím, nezřídka testy na hepatitidy a EB virus.

Jaké používáte formy komunikace s laboratoří? A které programy či aplikace a proč?

Výsledky dostáváme z laboratoře rovnou do elektronické dokumentace pacienta v ambulantním programu. Někdy využívám také mobilní aplikaci Synlabdata – třeba při potřebě informovat pacienta o výsledcích v době, kdy již nejsem v ordinaci. Možnosti telefonátu do laboratoře využívám občas k domluvě ohledně specializovanějších vyšetření.

Co je pro vás v komunikaci s laboratoří nejdůležitější?

Dostupnost možnosti telefonické konzultace, rychlost odeslání výsledků. Spolehlivost a přesnost beru samo sebou…

Pozorujete v posledních letech vyšší výskyt určitého onemocnění, které dříve nebylo tak běžné?

Ano, z infekčních onemocnění se to týká například příušnic nebo černého kašle. Stále také narůstá výskyt cukrovky 2. typu a dalších civilizačních onemocnění včetně nádorových. Průměrná doba života se přece jen v poslední době významně prodloužila a je větší pravděpodobnost, že se lidé nemocí „dožijí“. Také se ještě dlouhou dobu budou projevovat důsledky masivně rozšířeného kouření a dalších faktorů, které se postupně mění k lepšímu (životní prostředí, změny způsobu stravování a životosprávy obecně…).

Máte ve své praxi pacienta, kterému laboratorní vyšetření zachránilo život?

V praxi praktického lékaře pomáhají zachraňovat životy spíše správné reakce na běžná a rutinní vyšetření, jako je vyšetření glykémie, lipidů, funkce ledvin a podobně. Většinou se projeví „jen“ prodloužením života nebo doby života bez komplikací či nutnosti složitější léčby.

Kromě celkových preventivních prohlídek se věnujete i dlouhodobé péči o pacienty s chronickými onemocněními. Jak možnosti léčby pokročily v této oblasti? 

Vezmeme-li si za příklad třeba cukrovku, díky dostupnosti nových léčiv a léčebných postupů se péče o pacienty za poslední roky mění velice výrazně. Komu je tato nemoc zjištěna dnes, má při dodržení příslušných opatření výrazně lepší vyhlídky, než by tomu bylo před 15 až 20 lety. Totéž se týká i řady nádorových onemocnění včetně těch nejčastějších (prsu, tlustého střeva, prostaty) – i když v této oblasti přetrvává problém častého pozdního záchytu nemoci. Dovolil bych si proto upozornit na klíčovou roli screeningových vyšetření. Například zájem pacientů o vyšetření zaměřené na včasný záchyt nádorů tlustého střeva není ani zdaleka dostatečný.

Nabízíte svým pacientům i nějakou formu nadstandardní péče? Která laboratorní vyšetření si pacient může v rámci péče o své zdraví dopřát?

V první řadě by si pacient měl udělat čas na celkovou preventivní prohlídku, zájemce na ni rád objednám. Také by se měl zamyslet nad svojí vlastní životosprávou – jak se stravuje, zda kouří, jestli mu nechybí pravidelný pohyb, kolik pije alkoholu a podobně. Možná to zní až příliš prostě a málo „vědecky“, ale je třeba si uvědomit, že prevence té části nemocí, kterým lze předejít, spočívá především ve způsobu chování a laboratorní testy hrají spíše doplňující úlohu. Měly by být prováděny s rozmyslem a určitým konkrétním záměrem a také by jim měla předcházet konzultace s lékařem.

MUDr. Aleš Ducháček 

Všeobecný praktický lékař pro dospělé. Studoval na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Vzhledem k zaměření specializace je v jeho ordinaci možné konzultovat jakýkoliv zdravotní problém. Provádí celkové preventivní prohlídky a věnuje se i dlouhodobé péči o pacienty s chronickými onemocněními (hypertenze, cukrovka aj.), dle potřeby ve spolupráci se specialisty. Ordinace je vybavena EKG, laboratorní vyšetření jsou zajištěna dobrou návazností na laboratoř (odběrové centrum se nachází hned u ordinace). Případná vyšetření odbornými lékaři jsou prováděna obvykle v Ústřední vojenské nemocnici, na poliklinice Stamicova nebo ve spolupráci s kolegy v rámci společnosti synlab czech (alergolog-imunolog, pneumolog, diabetologie, nefrologie, kardiologie, osteologie...). MUDr. Ducháček se věnuje i vakcinaci, kromě běžných „povinných“ očkování je možné v ordinaci zajistit jakékoliv další očkování (např. před cestou do zahraničí). Dále provozuje i pracovnělékařské služby.

Autor:
Zdeněk Soudný

  •  
  •  

Čtěte dále