ALEX – krevní test, který určí přes 280 specifických lgE protilátek

Moderní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje a zpřesňuje klasickou diagnostiku alergií. Pomocí tohoto testu lze určit senzibilizační profil pacienta, rozlišit primární a zkřížené alergie a odhadnout závažnost alergické reakce i další vývoj onemocnění. Výsledky také pomáhají indikovat následnou léčbu alergenovou imunoterapií.

Komu je test určen

Test je vhodný pro všechny pacienty trpící alergiemi a potravinovými intolerancemi. Umožňuje stanovení protilátek typu IgE proti rostlinným, živočišným a chemickým alergenům jako například:

 • pyly trav, stromů a bylin
 • roztoči v domácím prostředí
 • kvasinky a plísně
 • potraviny rostlinného původu jako ovoce, zelenina, ořechy, luštěniny, obiloviny, koření
 • potraviny živočišného původu jako mléko, vajíčka, maso a ryby
 • cukerné složky alergenů
 • jed blanokřídlého hmyzu
 • epitelie zvířat
 • latex

Vyhodnocení testu

V testovacím systému ALEX je zahrnuto více než 160 alergenových zdrojů. Hodnoty stanovení specifických IgE protilátek jsou vyjádřeny v jednotkách kUA/I a klasifikovány ve čtyřech semikvantitativních třídách. Výsledky rovné nebo větší než 0,30 kUA/I jsou považovány za pozitivní.

Výhody v porovnání s klasickými diagnostickými testy:

 • přesnější identifikace zodpovědného alergenu a tím přesnější a účinnější indikace alergenové vakcinace
 • okamžitá indikace alergenové imunoterapie, prevence případů ohrožení života pacienta (např. anafylaktický šok po bodnutí hmyzem)

Informace k odběru

Test ALEX se provádí z krevního séra. Výhodou je, že stačí velmi malé množství vzorku (100 μl), lze jej tedy využít i u pacientů, u kterých je odběr krve obtížný, například u dětí. Vzorek krve je, kromě výjimečných případů, nutné dopravit do laboratoře v den odběru, a to při teplotě 15–25 °C.

 •  
 •  

Čtěte dále