Specifika odběrů krve u dětí

Odběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho podporou zbytečný strach překonat.

Sestry na našich odběrových pracovištích volí způsob komunikace podle věku konkrétního dítěte. U novorozenců a kojenců se soustředí především na komunikaci s rodiči. Protože v tomto věku se u dětí často jedná o první zkušenost s odběrem krve, je důležitý klidný a vřelý přístup k dítěti i rodičům, aby došlo k navození vzájemné důvěry. Dostatek času proto sestry věnují otázkám rodičů. U batolat a předškoláků je naopak vhodné zaměřit komunikaci na obecné a krátké informace a podpořit je formou hry. Starší děti už potřebují času více a je třeba počítat i s prostorem na jejich případné otázky.

„Kladný přístup ze strany rodiče vede i přes strach dítěte k bezproblémové komunikaci a spolupráci se sestrou. Naopak strašení dětí od rodičů typu‚ jestli budeš zlobit a křičet, tak tě sestřička píchne a bude tě to bolet, je naprosto nevhodné a ničemu nepomůže, spíše v dětech vyvolá nejistotu a zbytečnou paniku,“ říká Michaela Retová, sestra z odběrového pracoviště synlab czech na poliklinice v Hostinského ulici, která má v odběrech krve u dětských pacientů téměř desetiletou praxi.

Při přípravě na odběr krve by měl vzít každý rodič v úvahu nejen věk dítěte, ale i jeho psychickou zralost a předchozí zkušenosti s krevním odběrem. Mnoho rodičů váhá, jestli mají se svými potomky o odběru krve mluvit předem. Některé děti potřebují vědět dopředu, co je čeká, u některých je to naopak spíše na závadu. Je vhodné dopředu počítat s tím, že čas spojený s odběrem krve u dítěte bude delší než u dospělého člověka. Je to dáno tím, že dětem i rodičům je potřeba podrobně vysvětlit, co se bude dít. „Děti můžou mít z odběru krve strach, někdy nespolupracují, jsou neklidné nebo se perou. Tomu lze často předejít klidnou komunikací a zapojením vhodných obrázků nebo hraček, které proto v naší praxi využíváme. Takže delší dobu trvá spíše příprava před odběrem, u samotného odběru pak již většinou žádná časová prodleva není,“ vysvětluje Michaela Retová.

Z důvodu získání potřebného množství odebraného materiálu, ale také menší bolestivosti a rychlejšího postupu při samotném odběru preferujeme u dětí vždy odběr krve z žíly. Pokud nelze provést odběr z paže, je možné žilní krev odebrat ze hřbetu ruky a v krajním případě i z nártu nohy. Nicméně na hřbetu ruky to může být pro děti bolestivější. Kapilární odběr z prstu je vhodný pouze při nemožném odběru z žíly a při nízkém počtu požadovaných vyšetření, protože množství krve odebrané touto metodou je limitované.

„Pro odběry krve u dětí většinou používáme tenké jehly, tzv. motýlky. Ty se dají v případě potřeby zafixovat na kůži pacienta. Spojovací hadička, která je součástí odběrového setu, nám také umožňuje lepší manipulaci se zkumavkami u neklidných dětí. K dispozici máme i škrtidla různých šířek, ta volíme podle věku dítěte. U menších dětí následně zalepíme vpich polštářkovou náplastí s obrázkovými motivy v různých barvách,“ upřesňuje Michaela Retová. „Při nástupu prochází odběrové sestry zaškolením od vedoucího pracovníka, samotné odběry krve u dětí jsou především o zručnosti každé sestry a dostatečné praxi. Dbáme na to, aby na našich odběrových pracovištích, která označujeme jako children friendly, tedy těch, která jsou zaměřena na dětské pacienty, pracovaly sestry s dlouhodobými zkušenostmi s problematikou odběrů krve u malých pacientů.“ Taková pracoviště bývají i zařízena, aby se v nich děti cítily dobře, například je k dispozici hrací koutek, a v přehledu na webové stránce synlab czech jsou označena medvídkem. Na odběrových pracovištích synlab czech zpříjemňují krevní odběry i tzv. veselé zástěrky, jež sestřičky nosí a díky obrázkovým motivům dokážou alespoň na chvíli odpoutat pozornost dětí.

Autor:
Zdeněk Soudný

  •  
  •  

Čtěte dále