Záškrt není onemocnění minulého století

Epidemie, které připomínaly toto onemocnění, se vyskytovaly v různých zemích nepochybně ve starověku i ve středověku. Největší epidemie probíhaly zejména ve 20. století. Ty jsou v proočkované populaci naštěstí minulostí. Ale i dnes se můžeme setkat s importem záškrtu nebo s některou jeho netypickou formou. V létě 2019 jsme Corynebacterium diphtheriae zachytili v naší laboratoři.

Mikrobiologie

Původcem záškrtu je Corynebacterium diphtheriae. Je to čistě lidský patogen. (Podobné onemocnění může způsobit i Corynebacterium ulcerans.) Jedná se o grampozitivní aerobní nesporulující tyčinku. Kultivačně není příliš náročná, ale pro kultivaci se používají půdy obohacené sérem nebo krví. C. diphtheriae redukuje kovový telur a roste černě na agarových půdách, čehož se dá využít v diagnostice. Při podezření na záškrt je při kultivaci potřeba použít některou selektivně diagnostickou půdu, která obsahuje soli teluru.

Patogenita

Záškrt je v podstatě toxinóza. Corynebacterium diphtheriae není invazívní, množí se na povrchu sliznic, neproniká do hloubky. Hlavním faktorem patogenity je difterický toxin.

Původce záškrtu se množí v místě vstupu nákazy:

 • na sliznici nosohltanu,
 • na tonzilách,
 • na nosní sliznici, na kůži,
 • v ráně,
 • vzácně jinde.

O průběhu onemocnění rozhoduje virulence kmene, tvorba toxinu a imunita hostitele. V místě vstupu vzniká pseudomembrána tvořená fibrinem, nekrotickými buňkami a leukocyty. Pablána pevně přilne na respirační sliznici a není možné ji odstranit, aniž by došlo ke krvácení. Bakterie Corynebacterium diphtheriae jsou pod touto membránou, kde tvoří toxin. Ten způsobuje : nekrózu buněk v okolí a vstřebává se – způsobuje toxemii.

Cílem toxinu je srdeční sval (myokarditida), periferní nervy (polyneuritida), ledviny (toxická nefritida). Rozsah pseudomembrán může být tak veliký, že ucpou dýchací cesty, zvl. u dětí, kde je menší průsvit dýchacích cest.

TOXIN: záškrt vzniká pouze v případě, když kmen Corynebacterium diphtheriae produkuje toxin. Ten bakterie produkuje jen v případě, že je napadena jistým lyzogenním bakteriofágem, tzv. betafágem. Informace pro syntézu toxinu tedy není stabilní součástí bakteriálního genomu. POZOR: Netoxigenní kmen se může stát toxigenním.

Přítomnost těchto netoxigenních kmenů v populaci představuje reálné nebezpečí, protože může dojít ke konverzi netoxigenních kmenů v toxigenní.

Faryngeální forma záškrtu (pablána)
zdroj: wikiskripta.eu

Formy záškrtu

 • faryngeální – nejčastější – postiženy jsou tonzily,
 • laryngeální – zvl. u kojenců a malých dětí. Pablány se šíří z laryngu do dolních cest dýchacích a hrozí zadušení,
 • nosní difterie – lehká forma. Hnisavá sekrece z nosu, má lehčí ráz, ale hlavní nebezpečí spočívá v snadnému vylučování a přenosu na vnímavé jedince,
 • kožní nebo ranná difterie.

Kožní záškrt

Obvykle vypadá jako nehojící se, nebolestivé kožní ulcerace, pokryté šedými pablánami. Je obtížné ho odlišit od impetiga nebo jiných chronických bakteriálních infekcí. Existují tři formy kožního záškrtu:

 1. primární infekce – začíná jako pustula nebo vezikula na dříve neporušené pokožce,
 2. superinfekce ekzematické léze,
 3. sekundární infekce rány.

Kožní záškrt je často spojován se současnými infekcemi způsobenými Staphylococcus aureus a Streptococcus pyogenes.

V případě toxigenního kmene může i z kožní infekce vzniknout toxemie s letálním koncem.

Kožní forma záškrtu
Zdroj : The New England Journal of Medicine

EPIDEMIOLOGIE: Zdrojem všech forem záškrtu jsou nemocní lidé, pacienti s inaparentním průběhem a zdraví nosiči. Dále nemocní s netypickými formami (nosní a kožní). Výjimečně zvíře. Šíří se kapénkami, sekrety nebo přímým kontaktem.

Pacient s diftérií musí být izolován na infekčním oddělení, dokud nejsou dvě bakteriologická vyšetření negativní.

PRŮBĚH: Inkubační doba: 2–5 dnů

Vlastní průběh onemocnění: začíná malátností, nevysokou horečkou, bolestmi v krku. Tonzily jsou 1. den zduřelé bez povlaků. Žlutavé povlaky se na tonzilách vytvoří 2. den, zvětšují se podčelistní uzliny. Toto stadium je benigní, reaguje na podání ATB.

Není-li nemocný léčen, začnou se pablány šířit. Dostaví se dyspnoe. Vstřebává se toxin, zvýrazňují se celkové příznaky, horečka, cervikální lymfadenopatie deformující krk. Zhoršuje se polykání kvůli časné paréze měkkého patra. Asi 30% má poškození myokardu. V tomto stadiu je prognóza velmi nejistá.

KOMPLIKACE: Kardiální postižení – změny ST úseku blokádou Tawarova raménka, AV bloky, dilatace srdce, srdeční insuficience, často je reverzibilní. Neurologické příznaky dělíme na časné (paréza měkkého patra, nemocný huhňá, nápoje mu vytékají nosem) a pozdní – za 2 týdny až tři měsíce – (opětovná obrna měkkého patra, okohybných nervů, končetin. Postižení je symetrické, bez teplot).

Tubulární nekróza ledvin, která je reverzibilní.

TERAPIE: aplikace antidifterického séra – onemocnění je vyvoláno toxinem, proto sérum, které inaktivuje toxin, působí rychleji než antibiotika. Z antibiotik je vhodný penicilin v běžných dávkách. K léčbě nosičství jsou výhodnější makrolidy.

IMUNITA: Je především antitoxická.

PREVENCE: Prevencí je očkování. To je namířeno proti toxinu. Zajišťuje imunitu přibližně na 10 let. I řádně očkovaný člověk se se může stát nosičem toxigenního kmene. Epidemiologické studie ukazují, že vysoká proočkovanost vede nejen k eliminaci nemoci, ale postupně i k vymizení bacilonosičství difterie. Tato skutečnost chrání i dospělé jedince, jejichž postvakcinační imunita z dětství poklesla.

Kazuistika

V létě 2019 se nám v bakteriologické laboratoři synlab s.r.o. Brno-Modřice podařilo zachytit původce záškrtu z kožního ložiska.

Pacientka, 35 let, gravidní – asi 2 měsíce, alergie na penicilin

3. 6. 2019– přichází do dermatovenerologické ordinace s několika kožními defekty.

 • Jeden má na ukazováku, asi 5 mm se zánětlivým lem, dále ložisko na levé tváři a bradě. Ekzém na dorzech rukou. V anamnéze poškrábání kočkou před několika dny. Uzavřeno jako „ Impetigo“
 • Terapie: Bactroban mast, Belogent mast – na ekzém.

6. 8. 2019 – 2. návštěva dermatovenerologické ambulance (gravidita 4. měsíc).

 • Potíže se zhoršují, defekty se nezhojily, na ukazováku ložisko 15 mm se žlutě povleklou spodinou, zapáchající. Další ložiska má na čele s krustami, na hýždích, na paži, je bez teplot.
 • Byly odebrány stěry na kultivaci
 • Terapie Fucidin mast, Cyteal roztok, celkové antibiotika pacientka nechce kvůli graviditě.
 • Výsledky kultivace:
  Corynebacterium diphtheriae +++
  Streptococcus pyogenes +++
  Staphylococcus aureus +
  Anaerobně : Fusobacterium nucleatum ++

9. 8. 2019– I přes terapii, která není kauzální, ložiska posychají, spodina je pročištěna.

 • Bez dalších nových projevů.
 • Terapie: změna na Bactroban mast.

15. 8. 2019 – vředy celkem slušně zepitelizovány.

 • Terapie: změna na Framykoin.

Další osud pacientky není znám, pravděpodobně obtíže ustoupily, protože se víc neukázala. V anamnéze měla kontakt s uprchlíky.

Kmen Corynebacterium diphtheriae byl zaslán do NRL kvůli průkazu produkce toxinu. Výsledek byl negativní.

Výskyt ve světě a u nás

Onemocnění popsal už Hippokrates v 5. století před n.l.

Velké epidemie proběhly ve 20. století.

V českých zemích v roce 1930 bylo 23697 nemocných, 2129 úmrtí.

Nejvyšší nemocnost byla v průběhu 2. světové války, maxima dosáhla v roce 1943 a to 39597 případů onemocnění. Povinné očkování bylo zahájeno v roce 1946. Pak nemocnost prudce klesala až do začátku 70. let, kdy došlo k přerušení endemického výskytu onemocnění, od r. 1974 se vyskytovaly jen ojedinělé případy onemocnění.

V ČR byl poslední případ záškrtu evidován v r. 1995.

Zdroj: SZÚ

Podle serologických přehledů z roku 2001 byla antidifteritická imunita české populace na velmi dobré úrovni a nehrozilo, že by po zavlečení difterie do ČR mohlo dojít k epidemii.

Ale případný import nebo onemocnění neočkovaných jedinců nelze vyloučit. Po zavedení očkování se na celém světě podařilo významně snížit onemocnění a úmrtí. Nicméně v některých částech světa se záškrt stále vyskytuje.

V Rusku došlo v 80. letech minulého století díky poklesu proočkovanosti k vzestupu nemocnosti. V Evropě je situace dobrá, v r. 2012 – 27 případů. Dle statistiky WHO bylo na světě v r. 2013 – 4680 případů a v r. 2015 – 4530 případů. Smrtnost záškrtu se v současnosti pohybuje mezi 5–10 %, u dětí a osob nad 40 let je to až 20 %.

Očkování

Současnost: Očkování se provádí:

očkovací látkou proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B,

onemocnění vyvolanému Haemophilus influenzae typu b u dětí (schéma 2+1):

 • od 9. týdne věku (2. měsíc),
 • další dávka se podá za dva měsíce po první dávce (4. měsíc),
 • přeočkování se provede v 11.–13. měsíci života dítěte
 • očkovací látkou proti záškrtu, tetanu a černému kašli – 5 –6. rok věku dítěte
 • očkovací látky proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně – 10.–11. rok věku dítěte

Vzhledem k vyvanutí imunity je očkování proti difterii doporučeno každých 10 let.

Při cestách do zemí mimo Evropu a Severní Ameriku se doporučuje přeočkování, zvláště u starších cestovatelů, cest delších než 1 měsíc a při plánovaném užším kontaktu s místním obyvatelstvem (např. humanitární aktivity).

Záškrt rozhodně není onemocnění minulého století. Je třeba na něj myslet, zejména při návratu z oblastí s jeho výskytem, nebo při kontaktu s uprchlíky v anamnéze.

Po odběru materiálu k vyšetření je třeba tuto skutečnost uvést do žádanky.

Dále je nutné podporovat prevenci, jednak dodržováním očkovacího kalendáře u dětí, ale také přeočkováním při cestování do rizikových oblastí.

Literatura

 1. Beneš Jiří a kol.: Infekční lékařství, 1.vyd.,Praha, Galén 2009, str. 214–217
 2. Bednář Marek a kol.: Lékařská mikrobiologie, 1.vyd.,Praha, Marvil 1996, str. 298–302
 3. Votava Miroslav a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální, Brno, Neptun, 2003, str. 137–141 http://www.szu.cz
 4. Sabrina Weiss and Androulla Efstratiou: Corynebacterium diphtheriae, www.antimicrobe.org/b99.asp

Autor:
MUDr. Martina Macháčková

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •