Zbavíme se někdy rakoviny?

Zhoubné nádory doprovázejí lidstvo odjakživa, není to tedy jen trest za znečištěné životní prostředí nebo nezdravý způsob života. Nádorů je celkem více než 80 druhů a postihují nejen lidi, ale také zvířata.

S prodlužujícím se věkem se pravděpodobnost vzniku rakoviny výrazně zvyšuje, prostě se jí dožijeme. Tím, že se zásadně snížila úmrtnost na infekce a nemoci srdce a cév, prodloužila se významně délka života a rakovina tak dostala příležitost být častější příčinou nemoci a smrti.

Třetinu případů výskytu rakoviny lze vysvětlit genetikou a vlivem prostředí, dvě třetiny jsou zřejmě dány tím, že se množení buněk nepovede a organizmus takové nepovedené buňky nedokáže včas zničit.

Podle mého názoru se rakoviny nikdy nezbavíme, její výskyt je přirozenou součástí našeho života. Můžeme ale udělat hodně proto, abychom alespoň snížili pravděpodobnost jejího výskytu nebo její vznik oddálili.

Je vhodné vyhýbat se zbytečnému zvyšování rizika jejího výskytu (kouření, obezita, téměř žádná fyzická aktivita, častá konzumace červeného masa) a udělat vše pro to, aby se u nemocného zjistila co nejdříve, tedy v počátečním stadiu, kdy je lépe léčitelná a často i zcela vyléčitelná. K tomu slouží nejen samovyšetřování (například prsu u žen, uzlin, sledování stolice a moči, zda se v nich neobjevuje krev), ale také pravidelné prohlídky u praktického lékaře, a především screeningové programy, které se týkají rakoviny prsu, tlustého střeva a děložního čípku.

Rakoviny se lidstvo nikdy nezbaví, s tou myšlenkou musíme umět žít a udělat vše pro to, abychom svým jednáním nezvyšovali její šance na výskyt a na zkrácení našeho života.

Autor:
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Dr. h. c.

  •  
  •  

Čtěte dále