Vyšetřovací metody sexuálně přenosných nemocí

Sexuálně přenosné nemoci mohou být původu virového, bakteriálního, mykotického nebo parazitárního a dělíme je na nákazy klasické a ostatní. Mezi klasické pohlavní nemoci, které jsou definované zákonem a téměř výhradně přenášené pohlavním stykem, řadíme syfilis, kapavku, ulcus molle, lymphogranuloma venereum a granuloma inguinale. Do kategorie ostatní patří Chlamydia trachomatis sérotypů D až K, papilomaviry, HIV, HLTV, virus herpes simplex typu 1 a 2, hepatitis B a C, Candida albicans, Trichomonas vaginalis, Phthirus pubis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum a další. Nejvýznamnějšími ze všech sexuálně přenosných nemocí jsou syfilis a HIV, ráda bych vám proto prostřednictvím tohoto článku sdělila, jaké vyšetřovací metody se právě u těchto infekcí uplatňují.

Původcem syfilis je bakterie Treponema pallidum subsp. pallidum jejíž poddruhy způsobují nepohlavní onemocnění endemickou syfilidou, framboesii nebo pintu. V naprosté většině případů je syfilis přenesena pohlavním stykem s infikovaným partnerem, může se ale přenést také z těhotné ženy na plod. Vzácněji lze infekci předat i jiným kontaktem, například krví, tělními tekutinami nebo prostřednictvím kožních projevů.

Průběh onemocnění syfilis dělíme na časné a pozdní stádium, což platí i pro vrozenou formu nemoci. Časné zahrnuje fázi primární, sekundární a časnou latentní syfilis. Pozdní syfilis můžeme rozdělit na pozdní latentní a terciární období.

Stádia časné syfilidy

 • Primární syfilis – v místě vstupu infekce, kterým jsou nejčastěji genitálie, dochází k rozvoji jedné nebo více ulcerací (ulcus durum). Inkubační doba je udávána v rozmezí 10–90 dnů, obvykle je to však kolem 3 týdnů. Během 1–5 týdnů se ulcerace spontánně zhojí. Regionální mízní uzliny jsou zvětšené a zřídka bolestivé.
 • Sekundární syfilis – po spontánním zhojení dochází k diseminaci, při které bakterie napadá všechny orgánové systémy a potenciálně i veškeré tělní tekutiny. Rozvíjejí se také nespecifické příznaky. Nejcharakterističtějšími projevy jsou kožní a slizniční léze (generalizovaný rash a condylomata lata). I ty se ale během 2–6 týdnů spontánně zhojí. Není-li pacient léčen, mohou se kdykoliv během prvních 4 let objevit relapsy. Asi u 80% případů sekundární lues jsou detekovány cirkulující imunitní komplexy, které se mohou ukládat v ledvinách a vést k jejich poškození. Po zhojení se infekce stává klinicky němou.
 • Časná latentní syfilis – toto asymptomatické stádium je označováno jako časné latentní přibližně 1 rok po překonání sekundární syfilis. Mohou se při něm objevovat relapsy. V tomto stádiu je stále možný přenos infekce z matky na plod, i když pravděpodobnost s časem klesá.

Stádia pozdní syfilidy

 • Pozdní latentní syfilis – pozdní fáze v podstatě nepředstavuje epidemiologické riziko, mohou se však během ní rozvinout pozdní příznaky. I zde stále existuje nebezpečí přenosu infekce na plod.
 • Terciární syfilis – symptomy terciální syfilis se u většiny případů objevují po 10–20 letech od nákazy. Běžnější byly v předantibiotické době, dnes se vyskytují spíše u osob s HIV. Manifestují se jako gummata (připomínají tuberkulózní granulomy) nebo kardiovaskulární lues a neurosyfilis (např. progresivní paralýza, tabes dorsalis – společná je chronická meningitida).

Někteří postižení nemusejí projít všemi stadii nemoci, asi třetina osob se i bez léčení uzdraví už po primárním infektu, u další třetiny zůstane infekce latentní bez klinické manifestace. Terciární stádium se tedy rozvine jen u jedné třetiny nemocných.

Reinfekce syfilis je možná, chránit pacienta proti nové infekci lze pouze v časných stádiích nemoci. Účinná vakcinace dosud neexistuje.

Diagnostika syfilidy

Vrozenou syfilidu není jednoduché diagnostikovat, děti mohou být po porodu zcela bez klinických příznaků, proto se dispenzarizují a podrobují kontrolám. Vyšetření na syfilis mimo dětské pacienty je indikováno nejen při klinickém podezření, ale také dle daných schémat uváděných v zákoně č. 258/2000 Sb. a příslušných vyhláškách č. 306/2012, č. 275/2010 v platném znění: „u dárců krve, tkání a orgánů, ve 3. a 7. měsíci gravidity, u novorozenců, před UPT, u pacientů 15–65 let při 1. hospitalizaci na venerologii a u hospitalizovaných pacientů 15–65 let, je-li to opodstatněné“.

Pro různé technické nároky, ne vždy vyhovující citlivost a eventuálně i poměrně vysokou cenu je rozhodujícím nástrojem pro diagnostiku syfilis sérologie. V latentní fázi je dokonce jedinou možností. Prakticky všechny reakce v sérologii můžeme rozdělit na reakce netreponemové (nespecifické, antikardiolipinové) a treponemové (specifické). Odpověď je obvykle detekovatelná nejdříve ve
2. týdnu nemoci, kdy se u některých pacientů začínají objevovat IgM protilátky a za další 2 týdny protilátky IgG. Antikardiolipinové protilátky vymizí po účinné léčbě během týdnů až měsíců. Protože jde o reakci nespecifickou s občasnou falešně pozitivní reakcí, musí být vždy současně testována i specifická reakce. Příčin tohoto jevu může být mnoho, například onemocnění jinou infekční nemocí (hepatitida, TBC, infekční mononukleóza, malárie apod.) nebo autoimunitní chorobou (antifosfolipidový syndrom), nádorové onemocnění či těhotenství. V laboratorních výsledcích jsou označovány jako VDRL, RRR nebo RPR. Nespecifická reakce je screeningovou reakcí a lze ji využít k monitorování terapie a stanovení aktivity syfilis.

Pro vysoce citlivé a specifické reakce treponemové se používá metoda TPHA nebo stanovení protilátek na principu ELISA metod. Ostatní metody jako imunofluorescence (FTA-ABS) či western blot jsou uplatňovány jako konfirmační reakce.

HIV

V celosvětovém měřítku je infekce virem HIV velmi významnou sexuálně přenosnou nemocí. Původně fatální onemocnění se s medicínským vývojem změnilo na chronicky léčitelné, nové poznatky mění léčebné strategie i doporučené postupy. Nejnovější doporučený postup vydaný v červnu 2019 je uváděn na webových stránkách www.infekce.cz.

Původcem HIV je virus lidského imunodeficitu vyskytující se ve dvou typech. HIV-1 a HIV-2 se od sebe liší geneticky, antigenně, původem i patogenitou. Zdrojem viru je infikovaný člověk, přenáší se hlavně krví a spermatem, tedy pohlavním stykem, infikovanou krví a z matky na dítě.

Po inkubační době okolo 3 týdnů se u části nakažených může vyvinout akutní retrovirový syndrom, který je podobný chřipce. Hlavní vstupní bránou nákazy je především sliznice konečníku a genitálu. Poté je virus zanesen do regionálních lymfatických uzlin, kde se pomnoží. Následuje rozsev krevní cestou do mozku, sleziny, lymfoidní tkáně střeva a do ostatních mízních uzlin, kde se dále množí. Po vzestupu hladiny virémie se mezi množením viru a jeho odstraňováním vyvíjí rovnovážný stav, který se po letech udržování této rovnováhy začne vychylovat ve prospěch tvorby nových virionů. To vede k postupnému potlačení imunitní reakce a rozvoji oportunních infekcí. Po uplynutí období klinické latence následuje stádium pre-AIDS a dále plně rozvinutý syndrom získaného imunodeficitu AIDS.

Diagnostika HIV

Vyšetření na HIV lze provést pouze se souhlasem fyzické osoby nebo jejího zákonného zástupce. Výjimkou ze zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy lze provést vyšetření bez souhlasu, je: „u dárců krve, tkání, orgánů, spermatu a mateřského mléka (předpokladem je předchozí písemný souhlas), u těhotné, u fyzické osoby s poruchou vědomí, u níž je toto vyšetření odůvodněné, u fyzické osoby obviněné z trestného činu ohrožování pohlavní nemocí (včetně HIV) nebo z trestného činu, při kterém mohlo dojít k přenosu této nákazy, u fyzické osoby nuceně léčené pro pohlavní nemoc“.

Laboratorní diagnostika nejčastěji využívá metody nepřímého průkazu – stanovení protilátek proti HIV v krvi. Některé laboratoře v současné době provádějí kombinovaný test neboli test 4. generace, při kterém jsou testovány protilátky spolu s antigenem p24. Toto stanovení umožňuje zkrácení takzvaného diagnostického okna. Výsledky s jinou než negativní hodnotou jsou vždy zasílány k potvrzení nebo vyloučení do Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS. Protilátky v dostatečném množství pro detekci nemoci lze zjistit za 2–3 měsíce po vniknutí viru do organismu. Pro prognózu infekce a sledování účinku léčby se stanovuje hladina virové RNA pomocí přímých metod (PCR).

Vyšetření obou patogenů je v laboratořích SYNLAB prováděno denně na automatizovaných analyzátorech. Vyšetření je standardně hrazeno ze zdravotního pojištění, může si ho ale zaplatit i samoplátce. Vyšetření HIV infekce může být vyžadováno při výjezdu do zahraničí (pracovní, studijní pobyt). Některé státy vyžadují vystavení certifikátu, který naše laboratoře poskytují v českém, anglickém, ruském a německém jazyce.

Autorka: MVDr. Michaela Verčinská
Vedoucí sekce imunologie a infekční sérologie laboratoře Brno, synlab czech s.r.o.

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •