Doporučená očkováni v ordinaci praktického lékaře

Očkování proti infekčním nemocem je v České republice zakotveno jednak v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 45–51), a jednak v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Nejedná se přitom pouze o povinné očkování dětí, které je běžnou praxí všech pediatrů, nebo očkování dospělých proti tetanu. Dle naší legislativy se očkování rozděluje na:

 • pravidelné – povinné očkování dětí (dle očkovacího kalendáře) a dospělých (tetanus, VHB),
 • zvláštní – VHB (zdravotníci, soc. pracovníci apod.), VHA (IZS), vzteklina (laboratoře), spalničky (infekční a dermatovenerologická pracoviště),
 • mimořádné – při mimořádných situacích, např. VHA, parotitida, spalničky,
 • očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony – tetanus, vzteklina (pokousání nebo poranění zvířetem podezřelým z nákazy vzteklinou),
 • očkování na žádost fyzické osoby.

 V článku se věnuji doporučeným očkováním, která patří do poslední skupiny, tedy „Očkování na žádost fyzické osoby“. Dělit je lze na:

 • očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění dle § 30 zákona č. 48/1997 Sb.,
 • očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, na která může pacient od své zdravotní pojišťovny získat příspěvek.

Dle § 30 zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou níže vyjmenovaná očkování nepovinná, pacient má však nejméně ekonomicky náročnou variantu vakcíny plně hrazenou. Tato očkování provádí pouze registrující lékař, který vakcínu nakoupí a po aplikaci vykáže pojišťovně. Očkovací centra nebo zdravotní ústavy tyto vakcíny zpravidla neočkují. Jedná se o očkování proti následujícím infekcím:

 • pneumokoky pro děti – Synflorix, Prevenar13 (lze použít schéma 2+1 i 3+1),
 • HPV – 13letí (dívky i chlapci), stačí 2 dávky,
  • prevence typu 16, 18, CA – Cervarix,
  • prevence typu 16, 18, 6, 11, CA + genitální bradavice – Gardasil,
  • prevence 9 typů HPV, CA + genitální bradavice – Gardasil 9,
 • chřipka – pouze nad 65 let nebo pro chronicky nemocné,
  • Vaxigrip Tetra. Influvac Tetra typ A H1N1 a H3N2 a 2 linie typu B,
 • pneumokoky pro seniory nad 65 let – Prevenar 13,
 • meningokoky, pneumokoky, Hib, chřipka – hypo nebo asplenici, po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, imunodeficity, po prodělaném invazivním meningokokovém nebo pneumokokovém onemocnění.

V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci bych ráda připomněla také důležitost očkování proti následujícím onemocněním.

Pertuse

Pertuse je infekční onemocnění, které se u nás (i v jiných státech) pravidelně vyskytuje ve 2–5letých cyklech. Původce onemocnění, Bordetella pertussis, je v populaci přítomna trvale. V roce 2018 bylo v České republice hlášeno 752 případů tohoto onemocnění, jedná se tedy o incidenci 7,1 případů na 100 000 obyvatel. Velký nárůst onemocnění byl zaznamenán u dětí do jednoho roku života, u kterých nemocnost činila 43 případů na 100 000 obyvatel. 77 % těchto dětí bylo hospitalizováno pro riziko závažných komplikací. V letech 2005, 2007, 2009 a 2016 zemřelo na pertusi 5 dosud neočkovaných dětí do 1 roku věku. Zdrojem onemocnění u dětí do 6 měsíců věku jsou nejbližší příbuzní, tj. domácí kontakty.

 Očkování

 • Očkování dětí – provádí se hexavalentní vakcínou v rámci pravidelného očkování v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost od 9. týdne věku.
 • Očkování dospělých osob – je doporučováno zejména v rámci prevence přenosu onemocnění na nejmenší děti. K dispozici je kombinovaná vakcína proti difterii, tetanu a pertusi – Adacel, Boostrix.
 • Očkování těhotných – je doporučováno mezi 28. a 36. týdnem těhotenství, tj. ve třetím trimestru, vakcínou Adacel nebo Boostrix. Ženám, které nebyly v těhotenství očkovány proti pertusi, se pro minimalizování rizika přenosu onemocnění na novorozence doporučuje podání jedné dávky vakcíny ihned po porodu.

Národní imunizační komise (NIKO) doporučuje minimálně jednou v dospělosti aplikaci posilující dávky proti pertusi kombinovanou vakcínou Adacel nebo Boostrix všem osobám mladším 65 let. Osobám nad 65 let věku je doporučováno očkování v případě, že jsou v úzkém kontaktu s dětmi do 1 roku věku.

Tetanus

Tetanus je infekční onemocnění způsobené bakterií Clostridium tetani. Tato bakterie přežívá v půdě i stovky let, k nákaze může dojít při úrazu. Inkubační doba nemoci je 10–21 dní, 50 % nakažených infekci podlehne. Plošné očkování dětí bylo v České republice zahájeno v roce 1958, a to kombinovanou vakcínou proti difterii, tetanu a pertusi. Od roku 1975 se provádí i plošné očkování dospělých. Bez výskytu tetanu jsme byli dlouhá léta, od roku 2015 je však jeden případ onemocnění hlášen každý rok (cizinec, senior, dítě). V riziku jsou především neočkované děti (odmítači očkování), senioři, ale i cizinci bez dokladů o očkování.

 Očkování proti tetanu u dospělých

 • Pravidelné očkování dospělých vakcínou VACTETA (monovakcína s obsahem 40 IU/ml tetanického anatoxinu) – aplikace hluboko m. do deltového svalu.
 • Alternativní vakcína Boostrix, Adacel (DiTePe) – není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
 • Poslední booster dávka v dětském věku – v 10 letech (osoby narozené po roce 1999), ve 14 letech (osoby narozené před rokem 1998).
 • Doporučení NIKO k přeočkování tetanu v dospělosti (2. 5. 2013):
věkinterval booster dávky
do 60 let15–20 let
nad 60 let10–15 let

 

Optimální věková hranice pro přeočkování proti tetanu je ve 30, 50, 65, 75 a 85 letech, u imunokompromitovaných osoby po 10 letech.

Postup při poranění dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem:

 • Vacteta – i. m. do m. deltoideus, na jiné místo než TIG (§ 13 – očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony),
 • TIG = antitetanický imunoglobulin IGANTET – pomalá aplikace hluboko do m. gluteus, dávka 250 IU, resp. 500 IU (§ 15 – podmínky provedení pasivní imunizace),
 • aktivní nebo kombinace aktivní a pasivní imunizace, při KI lze pouze pasivní imunizace,
 • indikuje a aplikuje ošetřující lékař (není vázáno na odbornost).
booster do 5 let před úrazemnení nutné očkovat
booster 5–10 let před úrazemVacteta (Tetani anatoxinum TAT)TAT
booster 10 let před úrazem; neočkovánVacteta + protitetanový imunoglobulinTAT + Ig

 

Invazivní pneumokokové onemocnění (IPO)

Jedná se o invazivní infekční onemocnění způsobené bakterií Streptococcus pneumoniae. Dle klinického obrazu se jedná o meningitidu, septikémii, bakteriémii nebo pneumonii. Aktivní surveillance je v České republice prováděna již od roku 2006 – NRL pro streptokokové nákazy SZÚ Praha. Od roku 2009 je očkování hrazeno dětem a od roku 2017 seniorům nad 65 let.

V roce 2018 bylo v České republice hlášeno 481 případů nákazy IPO, což představuje 4,5 případu na 100 000 obyvatel. Došlo také k nárůstu počtu případů u dětí do jednoho roku. U seniorů nad 65 let byla nemocnost 12,5 případů na 100 000 obyvatel, což představuje 256 nemocných, z nichž došlo v 52 případech k úmrtí. Úmrtnost na IPO je tedy 20 %. Nejčastější sérotypy 3 a 19A jsou obsažené ve vakcíně Prevenar 13. Z důvodu rizika IPO u malých dětí a u seniorů nad 65 let je u dětí doporučováno očkování vakcínou Synflorix (zdarma) nebo Prevenar 13 (s doplatkem) a u seniorů nad 65 let vakcínou Prevenar 13. Tyto vakcíny jsou v souladu s § 30 zákona o veřejném zdravotním pojištění plně hrazeny.

Klíšťová encefalitida

ČR patří mezi země s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy v Evropě, objevuje se plošně včetně horských oblastí i městských parků. V roce 2018 bylo hlášeno 715 případů onemocnění s maximem ve věkové skupině 45–49 let. U dětí je klinický průběh nemoci většinou lehčí, s věkem se ale klinická závažnost zvyšuje. Vakcíny mají 96–99% účinnost. I přes dostupnost účinné vakcíny a vysoké riziko nákazy je však v České republice pouze 25% proočkovanost.

Jedním z nejvíce ohrožených krajů v republice je Jihočeský. Zatímco v roce 2018 byla v celé republice nemocnost 6,7 případů na 100 000 obyvatel, v Jihočeském kraji byla 18,8 případů na 100 000 obyvatel, což představuje 121 případů onemocnění. Prachatice a Český Krumlov mají dokonce nemocnost 34 případů na 100 000 obyvatel.

Očkování proti klíšťové encefalitidě patří mezi velmi doporučovaná nejen v jižních Čechách, ale i v celé republice. Registrované jsou u nás 2 vakcíny – FSME IMMUN a Encepur. Každá vakcína má trochu rozdílné schéma očkování (obrázky 1, 2) a je velmi důležité dodržet správné intervaly mezi jednotlivými dávkami. Může se ale stát, že pacient přijde později. V tom případě lze postupovat podle Doporučeného postupu České vakcinologické společnosti pro prevenci a očkování proti klíšťové encefalitidě z roku 2017 (obrázek 3).


Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

V ordinaci praktického lékaře nelze opomenout ani očkování proti chřipce před chřipkovou sezónou nebo proti hepatitidám, meningokokům, ale i proti spalničkám.

Autorka:
MUDr. Ivana Krabatschová
Očkovací centrum Český Krumlov

 •  
 •  

Čtěte dále

 • Lab. SYNLAB zkoumá i regionální antibiotickou rezistenciLaboratoř Chomutov testuje přítomnost patogenních mikroorganismů v biologických materiálech v oblasti bakteriologie, parazitologie a mykologie. Denně diagnostikuje kolem 400 vzorků, které dodávají ambulantní lékaři z širokého okolí a některé nemocnice. Nedílnou součástí laboratoře je také Čtěte více
  •  
  •  
 • Proti mikrobům se musíme naučit bránit, ne je ničitJak se máte v chomutovské laboratoři SYNLAB, pane doktore? Mohl byste nám své působiště ve zkratce představit? Děkujeme, máme se dobře. Jsme kolektiv šesti laborantek a tří vysokoškoláků, včetně mé maličkosti, a všechny nás spojuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Karcinogeneze asociovaná s infekcí HPVLidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější viry zapojené do karcinogeneze. Dnes již dobře známe mechanizmus účinku působení viru na lidskou epiteliální buňku a máme značné znalosti v případě karcinomu děložního čípku, nicméně pohled na infekci Čtěte více
  •  
  •  
 • Je klíště škůdcem, nebo i potenciálním zdrojem léčiv?Každý rok se s příchodem jara opakuje stejná situace. Po dlouhém zimním spánku se v přírodě probudí hladová klíšťata, která okamžitě začnou shánět potravu. Jejich aktivita vyvolává ve společnosti značný odpor, převážně kvůli strachu z Čtěte více
  •  
  •  
 • Květoslava Šťastná: Moje práce je mým poslánímJak byste popsala ADP – SANCO s. r. o., které vedete? Svému zařízení se věnuji již od 90. let, od té doby se ale samozřejmě vyvíjelo. Dominantní činností naší společnosti je zdravotní péče. Tu poskytujeme Čtěte více
  •  
  •  
 • Správný odběr a transport vzorků biologického materiáluJak na správný odběr biologického materiálu pro bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR vyšetření? Všechny odběry pro bakteriologické vyšetření by měly být provedeny před zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry se odebírají do odběrové soupravy Amies. Pro vyšetření RSV nebo Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých Čtěte více
  •  
  •  
 • Budoucnost efektivní onkologické terapieRozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM Genetice se věnujete celý svůj profesní život. Co vás k tomuto oboru přivedlo a co vás na něm nejvíce zajímá? Čtěte více
  •  
  •  
 • Epidemie spalniček a naše laboratorní zkušenostiPřípadů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné vakcinační Čtěte více
  •  
  •  
 • ALEX – krevní test, který určí přes 280 protilátekModerní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje Čtěte více
  •  
  •  
 • Funkční medicína aneb změna přístupuČasto slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, které čelíme, s neustále se navyšující incidencí Čtěte více
  •  
  •  
 • Ještě rychlejší identifikace mikroorganismůMALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí. Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB v Nemocnici Mělník poskytuje nepřetržitý provozLaboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB od roku 2015. Vzorky k testování dodává do laboratoře kromě nemocnice také množství lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř pro okres Mělník. Plně Čtěte více
  •  
  •  
 • Pracoviště SYNLAB v Ženských domovech se rozrůstáRádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a Čtěte více
  •  
  •  
 • Právní novinky září 2018 – leden 2019Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků. Čtěte více
  •  
  •  
 • Pilotní projekt odběrové pracoviště v KošicíchNa košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří. Díky spojení statimového režimu s odběrovou místností se Čtěte více
  •  
  •  
 • Nejen o infekčních nemocech s MUDr. Filipem PrusíkemDejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Čtěte více
  •  
  •  
 • Proč je pro nás důležitá patologie?Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie. Co vlastně je patologie? Patologická anatomie neboli patologie je mimořádným a velice Čtěte více
  •  
  •  
 • Lékaři z podolského Ústavu pro péči o matkuNaše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou a biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může Čtěte více
  •  
  •  
 • HPV diagnostika nádorů hlavy a krkuVýznamným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce. V evropských zemích představují čtvrtý nejčastější typ nádoru. Počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více než 11 %, u žen dokonce o téměř Čtěte více
  •  
  •  
 • Jaké služby nabízí SYNLAB AustriaSpolečnost SYNLAB Austria byla založena v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, později přešla pod skupinu FutureLab. Před osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB. Rakousko má vysoce rozvinutý systém veřejného Čtěte více
  •  
  •  
 • Kde je vůle, je i cestaTéměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku Čtěte více
  •  
  •  
 • Kostní metabolismusKosti plní v lidském těle tři základní funkce – jsou mechanickou oporou pro svaly a vytváří prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způsobem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň se Čtěte více
  •  
  •  
 • Parvovirus B19: klinické projevy a laboratorní diagnostikaParvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a Čtěte více
  •  
  •  
 • PreanalytikaPreanalytickou fází v laboratorním vyšetření myslíme soubor všech postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován. Celý tento proces zahrnuje dobu před odběrem biologického materiálu, Čtěte více
  •  
  •  
 • Sérologie střevních infekcí a reaktivní artritidaInfekce způsobené rody bakterií Yersinia, Campylobacter, Salmonella a Shigella mohou u některých jedinců vyvolat reaktivní artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida může vzniknout v intervalu dvou až šesti týdnů po infekci v urogenitálním či gastrointestinálním traktu Čtěte více
  •  
  •  
 • SYNLAB rozšiřuje služby své moderní laboratoře v ChomutověSpolečnost SYNLAB posiluje svou přítomnost v regionu severních a západních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje o další služby laboratoře v Chomutově, jež slouží pro spádovou oblast 3 000 lékařů, praktických i odborných, a více než Čtěte více
  •  
  •  
 • Význam kvantitativního hemoglobinuScreening kolorektálního karcinomu na nádorová onemocnění Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, především kolorektální karcinom (KRCA), jsou druhým nejčastějším zhoubným nádorem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V České republice Čtěte více
  •  
  •  
 • MUDr. Marek Antoš – rozhovorVystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří Čtěte více
  •  
  •  
 • Paraziti – mýty a skutečnostParaziti a parazitární infekce se v poslední době stali velmi oblíbeným předmětem dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně vypadající knihy a internetové články, ve skutečnosti však jde o informace nepřesné, zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. Zejména internetem se s narůstající intenzitou Čtěte více
  •  
  •  
 • Perorální kvasinkové a bakteriální vakcínyVývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou a dokonce i mikroorganismy Čtěte více
  •  
  •  
 • Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověkTypickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě Čtěte více
  •  
  •  
 • Alergie je celoživotní problémPoliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice Čtěte více
  •  
  •  
 • Chci svou tvorbou udělat život lidí o trošku radostnějšímAby nebyl pro děti odběr krve stresujícím zážitkem, nosí naše sestry na odběrových pracovištích specializujících se na dětské pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka Marie Zelená, autorka projektu Návraty k Čtěte více
  •  
  •  
 • Informovaný souhlas a nesouhlas ve zdravotnictví„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ [Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.] Ochrana osobnostních práv dnes patří mezi základní a principiální pravidla všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o Čtěte více
  •  
  •  
 • LAB v Chomutově sleduje antibiotickou rezistenciChomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu Čtěte více
  •  
  •  
 • Laboratorní vyšetření funkce ledvinChronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace Čtěte více
  •  
  •  
 • Očkování v ordinaci praktického lékařeOd 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky. Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nového Čtěte více
  •  
  •  
 • Specifika odběrů krve u dětíOdběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho Čtěte více
  •  
  •  
 • Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxeAnafylaxe bývá definována jako těžká a život ohrožující generalizovaná nebo systémová hypersenzitivní reakce, která se může objevit v kterémkoliv věku. Potraviny, léky a hmyzí bodnutí jsou nejčastější příčinou potíží, které jsou indukovány antigenním přemostěním specifických Čtěte více
  •  
  •  
 • Plísně kolem nás a alergieV současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či Čtěte více
  •  
  •  
 • Tři nové zákony týkající se zdravotnictvíPodpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který Čtěte více
  •  
  •  
 • Základem péče o zdraví je prevenceOrdinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají Čtěte více
  •  
  •  
 • Využívat synergií v odborné oblasti lab. technologiíSynlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně Čtěte více
  •  
  •  
 • Novinky v legislativě aneb na co si dát pozorZaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře? V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se Čtěte více
  •  
  •  
 • Referát z Národního kongresu ČSTHKongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze. Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Čtěte více
  •  
  •  
 • Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictvíTrombofilní stav neboli trombofilie je porucha hemostázy, při které následně dochází ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilie může být získaná nebo vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozorujeme u pooperačních stavů, malignit, dlouhodobé imobilizace, myeloproliferativního onemocnění, autoimunitního Čtěte více
  •  
  •  
 • Lab. vyšetření – základ úspěšné léčby rakoviny prostatyKarcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů Čtěte více
  •  
  •  
 • Monoklonální gamapatie – diagnostikaMonoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval Čtěte více
  •  
  •  
 • Pozor na změny v zákonechI poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co Čtěte více
  •  
  •