Synlabianer 2022/01

V Bratislave sme otvorili moderné laboratórium

Dňa 15. 2. 2022 naša generálna riaditeľka Kateřina Bílly Danyšová slávnostným rozstrihnutím stuhy otvorila nové laboratórium vo Westend Plazze v Bratislave. Otvorenia sa zúčastnilo približne 60 kolegov, ktorí pracujú v laboratóriu, ale aj bratislavskí vodiči a pracovníci bratislavskej centrály. Výstavba laboratória bola podnietená množstvom vzoriek a taktiež potrebou nových a väčších priestorov. Dokončovanie a samotné…
Čtěte více

Multiplexní testování autoimunitních onemocnění

Testování širokého spektra ANA protilátek je velkým přínosem a zlepšením pro diagnostiku, prognózu, monitoring i sledování efektivity léčby autoimunitních onemocnění. • 1 vyšetření = 44 výsledků • Kvantitativní vyhodnocení v U/ml • Nízká spotřeba vzorku Jedním ze současných trendů moderní medicíny je personalizovaná medicína, jejíž podstata spočívá v maximální orientaci na konkrétního pacienta s cílem…
Čtěte více

Právní novinky na počátku roku 2022

Zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Od roku 2022 tak v oblasti elektronických komunikací začnou platit modernizovaná pravidla, jež obecně směřují k celkovému posílení ochrany spotřebitele a k větší podpoře hospodářské soutěže. Od 1. ledna 2022 bude používání cookies založeno na tzv. principu opt-in. Princip opt-in znamená,…
Čtěte více

Diagnostika mnohočetného myelomu: minimum pro nehematology

Klíčová slova: mnohočetný myelom, osteolytické změny, autologní transplantace krvetvorných buněk (ASCT) Souhrn: Mnohočetný myelom je onemocnění, které postihuje zejména starší osoby. Díky neustálému vývoji nových terapeutických modalit máme pro nemocné k dispozici více linií léčby, což má pozitivní vliv na růst průměrného přežití od stanovení diagnózy. Mnohočetný myelom je druhou nejčastější hematologickou malignitou v západních…
Čtěte více

Porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou

MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA (1,2,3), Bc. Hana Vimmerová (2), Ing. Ján Pekár (1), Ing. Jan Očenášek, Ph.D. (4), Ing. Kateřina Bršlicová (2,3) synlab czech s.r.o. – laboratoř Plzeň (1), Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni (2), Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň (3), Nové technologie – výzkumné centrum ZČU v Plzni (4) Úvod…
Čtěte více

Rozhovor se spolupracujícím lékařem MUDr. Rodionem Schwarzem

MUDr. Rodion SCHWARZ Praktický lékař pro dospělé, terapeut celostní medicíny a akreditovaný školitel lékařů v předatestační přípravě a studentů medicíny. Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2010. Působil na odborných zahraničních stážích v Turecku a Švédsku. Má atestaci ze všeobecného praktického lékařství 2014 – prospěl s pochvalou. Vedoucí lékař na projektu…
Čtěte více